30.06.2022. završnu Konferenciju  projekta “ODABRALI TATE-ravnopravno roditeljstvo najbolji interes djece” otvorila je svojim izlaganjem gđa.Tatjana Katkić Stanić, ravnateljica Zavoda za socijalni rad Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike sa temom  „Zaštita dobrobiti djece u situacijama razdvojenog roditeljstva“. 

 • Broj sklopljenih brakova u pokazuje konstantan pad, a broj rastava pokazuje znatan rast
 • Sve je više djece rođene izvan braka
 • U gotovo dvije trećine brakova čiji je razvod okončan 2021. 2149 djece je nastavilo živjeti s majkom
 • prijedlog da o njima nakon razvoda nastave brinuti očevi donesena je u tek 471 slučajeva

 

Tipologija reakcija na razvod roditelja (Wallerstein i Kelly prema Obradović) : 

 1. Strah od napuštanja
 2. Zabrinutost za roditelje
 3. Osjećaj tuge, snuždenosti., gubitka
 4. Osjećaj osamljenosti.
 5. Osjećaj odbačenosti
 • Djeca često smatraju da ih je roditelj koji odlazi iz doma odbacio, i pitaju se da li zavređuje njihovu ljubav
 1. Konflikt lojalnosti
 • Razvod je za djecu razdoblje sukoba lojalnosti koji roditelji svojom međusobnom borbom za dijete mogu pojačati
 1. Bijes i agresija
 • Kod više od 30% djece

KONFLIKT između roditelja djeci čini glavnu štetu, a ne RAZVOD sam po sebi

Razvod:

 1. Prijateljski
 • Dijete u fokusu
 • Roditelji postižu dogovor u interesu djeteta
 1. Visoko konfliktni

Visok intenzitet srdžbe

Usmjereni na međusobni sukob

Optužbe i velik broj sudskih postupaka

Poteškoće u dogovoru i suradnji

Uloga sustava socijalne skrbi u zaštiti djece : 

Širok spektar djelovanja i uloga;

 • od prevencije
 • Procjene rizika za sigurnost djeteta i procjene razvojnih potreba djeteta
 • Procjena dobrobiti djeteta u situacijama razdvojenog i konfliktnog roditeljstva
 • Procjene kapaciteta roditelja za promjene
 • Izrade stručnih mišljenja i prijedloga
 • Različitih intervencija u zaštiti djece i mladih
 • Tretmana
 • Poduzimanja mjera obiteljsko-pravne zaštite

Manipulativna ponašanja roditelja mogu se smatrati emocionalnim zlostavljanjem djece jer korištene strategije izravno dovode do toga da se djeca osjećaju:

Bezvrijedno

Kao da s njima nešto nije u redu

Neželjeno

Ugroženo vrijede samo ako ispunjavaju nečije potrebe

                                              Binggelli i Brassard, 2001.

Posljedice po dječju dobrobit

Osjećaj nevoljenosti

Ljutnja

Sniženo poštovanje

“ljepljivo ponašanje”

Strahovi i fobije

Poremećaji spavanja i hranjenja

Problemi u učenju

Samodestruktivno ponašanje

Slab odnos sa vršnjacima

Opsesivno-kompulzivno ponašanje

Osjećaj krivnje

Prije nego što institucije koje se bave zaštitom djece interveniraju u obitelj, nužno je da prepoznaju zlostavljanje ili rani rizik od njegovog nastanka, stoga je procjena rizika ključni element u praksi zaštite djece (D Andrade i sur.2008.)

Resorno ministarstvo sustavno prati  podatke o manipulaciji pravima djeteta u situacijama razdvojenog roditeljstva/razvoda braka

Uočava se kontinuirano povećanje broja intervencija sustava socijalne skrbi u slučajevima manipulativnih ponašanja jednog ili oba roditelja

Broj pokrenutih postupaka na sudu u slučaju manipulacije pravima djeteta  ne prati trend porasta intervencija radi manipulacije i emocionalnog zlostavljanja nad djecom

To može ukazivati na :   nedostatak instrumentarija za procjenu rizika i prepoznavanje nasilja kao emocionalnog nasilja i njegovih posljedica po djecu, kao i na stavove stručnjaka

Stavovi stručnjaka jedan su od ključnih faktora koji utječe na donošenje odluka vezanih uz djecu u riziku od zlostavljanja i zanemarivanja ( Davison-Arad i Benbenisthy 2010)

Stereotipna uvjerenja na štetu djece : 

 • „majka je majka”
 • otac nije u mogućnosti jednako dobro brinuti o djeci
 • majke u pravilu manipuliraju kontaktima, a očevi plaćanjem alimentacije
 • stručnjaci znaju najbolje kakve kontakte djeca trebaju
 • pazimo na prava roditelja
 • i „loši” roditelji su bolji od ustanove
 • Sustavi su tromi i neefikasni na štetu djece
 • Roditelj se mora moći prisiliti na suradnju
 • Važno je uvažavati želju djeteta

Posljedice u praksi : 

 • stereotipni prijedlozi i odluke bez stvarne procjene od strane stručnjaka da li je takva odluka u interesu djeteta
 • ne razlikovanje želje od najboljeg interesa djeteta
 • izostanak pravovremene procjene stručnjaka/donošenje odluka i poduzimanje adekvatnih mjera obiteljsko-pravne zaštite
 • nepravovremene/pogrešne odluke
 • nepovjerenje i prebacivanje odgovornosti

U području zaštite djece od emocionalnog nasilja u situacijama konfliktnog i razdvojenog roditeljstva, manipulacija osjećajima djece ostavlja trajne posljedice na emocionalni razvoj, sliku o sebi i razvoj odnosa s drugima.

Pogrešna procjena stručnjaka i neadekvatna i/ili zakašnjela intervencija može dugoročno ugroziti najbolji interes djeteta

Emocionalno nasilje djece nad djecom u situacijama razdvojenog i konfliktnog roditeljstva kao specifični oblik zlostavljanja nije bio predmet sustavnog istraživanja u RH

Podaci iz statističkih izvješća ukazuju na kontinuirano povećanje intervencija sustava socijalne skrbi

Nedostaju istraživanja koja procjenjuju rizike i posljedice manipulativnog ponašanja roditelja u odnosu na djecu

Nedostaje evaluacija intervencija i mjera sustava socijalne skrbi u zaštiti djece

Nužno je podizati javnu svijest o ovom socijalnom riziku

Nužno je osigurati pravovremene žurne reakcije stručnjaka i institucija

Potrebno je razviti specifične instrumente za procjenu od strane stručnjaka i (samo)procjene roditelja koji će stručnjacima omogućiti ranu procjenu i stupanj ugroženosti dobrobiti djeteta u situacijama razdvojenog roditeljstva

Suradnja predškolskih, školskih ustanova, pedijatara radi prepoznavanja ranih rizika

Osigurali različite usluge; savjetovalište, obiteljska terapija, medijacija, psihoterapija i sl. sa ciljem sprječavanja daljnje manipulacije i otuđenja djeteta

 • U zemljama sa razvijenijom praksom obiteljske medijacije se sve veći broj medijacija odvija kao zadnji pokušaj, za one parove koji su sve probali, te unatoč suđenju i sudskim odlukama nisu završili bitku
 • Obzirom na visoku razinu konflikta i nespremnosti na suradnju nužna je ko-medijacija
 • Važna je mogućnost (prema procjeni) uključenja u medijaciju u bilo kojoj fazi postupaka
 • Važna je suradnja stručnjaka i procjena djelotvornih intervencija koje se mogu paralelno provoditi (npr. Savjetovanje, psihosocijalni tretman + medijacija;)

Zahvaljujemo gđi Tatjani Katkić Stanić, predstavnici Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike  na detaljnom izlaganju o problemu koji nanosi nepopravljivu štetu djecu te koji ukazuje na ono što udruga godinama nastoji dokazati – RAVNOPRAVNO RODITELJSTVO JE NAJBOLJI INTERES DJECE. 

Podijelite na društvenim mrežama: