25.10.2022. u Tribinama Grada Zagreba tajnica Melita Požgaj prisustvovala je  stručnom skupu Djeca i mediji koju je organizirala Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mlade

Kako prikazujemo djecu u medijima, štitimo li njihovu privatnost i koje akcije trebamo poduzeti da zaštitimo djecu, ali da ih i dalje informiramo i poučavamo? Na ova pitanja uz prikaz niza objavljenih članaka  o djeci, uz navođenje konvencija, direktive EU, zakona , pod zakonskih akata i smjernica, kao i etičkog kodeksa su progovorili uvodničari u ovu temu.

O pravima djece progovara i EU strategija za prava djece:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0142&from=hr

Uvodničari u stručni skup bili su:

  1. Ana Raić-Knežević, novinarka Telegrama
  2. Ivan Fedor, novinar Radio Sljemena
  3. Nedjeljko Marković, socijalni radnik, predsjednik Udruge Pragma
  4. Maja Flego, savjetnica pravobraniteljica za djecu
  5. dr.sc. Željana Ivanuša, novinarka i predavačica na Fakultetu političkih znanosti 

 U nazočnosti oko 40 stručnjaka za djecu novinari i stručnjaci progovorili su o načinu izvještavanja o djeci i zaključili da je potrebna edukacija novinara i njihovih izdavača kako bi se zaštitila prava djece. Unatrag 10 do 15 godina izvještavanje o dječjim samoubojstvima i počiniteljima kaznenih djela se vidno podiglo na razinu profesionalnog izvještavanja o pojavi, a ne o konkretnom događaju. Nažalost nije se uspjelo oformiti vijeće za medije koje bi imalo veće ovlasti kontrole i sankcioniranja novinara, izdavačkih kuća. Također zakonodavno tijelo, sabor i nadležni odbor nije pokazao volju da se djeluje na javnu televiziju i da se uredi postupanje medija u odnosu na izvještavanje o djeci. Djeca služe kao objekti radi podizanja čitanosti i gledanja pa su vijesti o njima uglavnom senzacionalističke. Većina novinara je svjesna i žele dodatnu edukaciju. Stoga je važna medijska pismenost, koja bi se trebala provoditi u školama, a posebno su važni kolegiji za novinare na Fakultetu političkih znanosti, kao i svakodnevna kontrola Pravobraniteljice za djecu.

 

Podijelite na društvenim mrežama: