Z A P I S N I K

 

 

sa sastanka Skupštine Hrvatske udruge za ravnopravno roditeljstvo, održane 23.08.2022. u knjižnici Voltino, Dragutina Golika 36, sa početkom u 18:00 i završetkom u 19:30 sati.

Skupštini su bili nazočni sljedeći članovi : Oliver Čanić, Neven Juričić, Toma Bačić, Luka Peršić, Zvonko Grgec, Željko Pernar  i  Melita Požgaj

Za zapisničara je jednoglasno izabrana Melita Požgaj a za ovjerovitelja zapisnika izabran je Zvonko Grgec.

Predložen je i jednoglasno usvojen sljedeći

D N E V N I   R E D :

1.Izbor zapisničara i ovjerovitelja

2.Izmjena i dopuna Statuta Hrvatske udruge za ravnopravno roditeljstvo

3.Aktivnosti HURR-a

4.Razno

 

ZAKLJUČCI   SKUPŠTINE :

 

  1. Konstatira se forum. Za zapisničara izabrana Melita Požgaj, za ovjerovitelja zapisnika Zvonko Grgec.

 

  1. Prisutnim članovima udruge podnesen je prijedlog Izmjene i Dopune Statuta :

 

U Članku 9.  Djelatnosti Udruge mijenja se tekst i sada glasi :

 

Djelatnosti Udruge :

-upoznavanje javnosti s problemima koji ometaju ili sprečavaju ravnopravno roditeljstvo;

-aktivno sudjelovanje u poboljšanju zakonske regulative te provedbe iste u relevantnim institucijama, radi učinkovitijeg rješavanja problema koji ometaju ili sprečavaju ravnopravno roditeljstvo;

-u skladu sa posebnim propisima : po potrebi pružanje adekvatne besplatne stručne psihološke pomoći djeci i njihovim obiteljima sa ciljem ostvarivanja ravnopravnog roditeljstva;

-u skladu sa propisima : po potrebi pružanje besplatne pravne pomoći roditeljima i članovima obitelji sa ciljem ostvarivanja ravnopravnog roditeljstva;

-u skladu sa posebnim propisima : rad volontera ( telefonsko savjetovanje) na liniji za djecu i njihove roditelje sa ciljem ostvarivanja ravnopravnog roditeljstva;

-organizacija javnih manifestacija u cilju promidžbe Udruge, te sakupljanja i pružanja humanitarne pomoći;

-organiziranje grupa samopomoći za roditelje koji imaju poteškoća u ostvarivanju ravnopravnog roditeljstva;

-edukacija volontera za telefonsko savjetovanje i usavršavanje stručnjaka putem seminara, tečajeva, vježbi i sl.;

-poticanje istraživanje o dobrobiti ravnopravnog roditeljstva u Hrvatskoj ;

-izdavačka djelatnost u skladu sa posebnim propisima;

-organiziranje stručnih i znanstvenih skupova;

-organiziranje prigodnih manifestacija u skladu sa posebnim propisima u svrhu upoznavanja šire javnosti s problematikom koja onemogućava ravnopravno roditeljstvo;

-aktivna suradnja s hrvatskim i međunarodnim institucijama koje zagovaraju i promiču ravnopravno roditeljstvo i koje se bave zaštitom prava djece na oba roditelja te sudjelovanje u njihovom radu;

-okupljanje svih zainteresiranih čimbenika društva, koji su voljni raditi u osvješćivanju i upoznavanju javnosti za probleme koji onemogućavaju ravnopravno roditeljstvo;

-razvojna suradnja na području ljudskih prava, obrazovanja, ravnopravnosti spolova, zaštiti okoliša i prirode te ostala razvojna suradnja.;

-očuvanje prirode i zaštita okoliša u skladu sa posebnim propisima organiziranjem edukacija, savjetovanja i različitih aktivnosti.

 

Prijedlozi Izmjena i dopuna Statuta jednoglasno su prihvaćeni od svih prisutnih članova skupštine.

 

  1. Tajnica Udruge podnijela je članovima Skupštine dosadašnje i buduće aktivnosti HURR-a u 2022.godini :

 

ODRAĐENE AKTIVNOSTI :

-Uspješno proveden projekt ODABRALI TATE – ravnopravno roditeljstvo najbolji interes djece

-Uspješno proveden projekt ODABRALI MAME I TATE

-Uspješno proveden projekt SRETNO DJETINJSTVO

-Nastavak suradnje sa organizacijama iz Srbije, Slovenije, Makedonije, Bosne i Hercegovine

-Velika zainteresiranost medija za probleme u ostvarivanju ravnopravnog roditeljstva

 

PLANOVI :

01.09.2022. –  Početak provedbe projekta ODABRALI TATE – budućnost djece

18.09.2022. – sudjelovanje na Projektu Ilica sa projektom SRETNO DJETINJSTVO. Organizacija dječje kreativne radionice, izložba dječjih radova, savjetovanje i edukacija

10.mj 2022. – sudjelovanje na Međunarodnoj konferenciji Ravnopravno roditeljstvo u Novom Sadu

10.mj. 2022. – Izborna skupština HURR-a

4. Predsjednik Oliver Čanić obavijestio je članove o dogovoru sastanka sa ministrom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike , gospodinom Marinom Piletićem, na kojem će se razgovarati o problemima sa kojima se susreću roditelji u udruzi te načinu rješavanja istih.

Član Neven Juričić podijelio je sa prisutnim članovima neke od svojih problema, razlog zašto se učlanio u udrugu te ponudio pomoć i podršku u radu udruge. Tajnica Melita Požgaj nadovezala se na svoje prijašnje izvještaje o radu udruge te naglasila važnost međusobne podrške članova i njihovo sudjelovanje na radionicama projekata koji će se provoditi.

Zaključak svih prisutnih bio je da je aktivnost Udruge pojačana , vidljiva je u medijima te su potrebne nove aktivnosti kojima bi se osvijestila javnost, društvo, institucije i roditelji o važnosti ravnopravnog roditeljstva kao najboljeg interesa djece.

 

Velika zahvala djelatnicima knjižnice Voltino koji su nam kao dobro domaćini omogućili održavanje skupštine u njihovim prostorijama. 

                                                                          

 

 

 

 

                                                                            

                                                                                                                                                                             

 

 

 

                                                                                           

Podijelite na društvenim mrežama: