Ministrica Bernardica Juretić

Ministrica Bernardica JuretićDana 15.09.2016. održan  je sastanak u MSPM u kojem su sudjelovali predstavnici Ministarstva te članovi Hrvatske udruge za ravnopravno roditeljstvo. Sastanak je održan nakon kontaktiranja i dogovora sa ministricom Bernardicom Juretić koja je do sada pokazala senzibilitet za problematiku kojom se bavi Udruga te se uvijek odazivala na pozive te pokazala spremnost na suradnju.


ZAPISNIK
Sa sastanka Hrvatske udruge za ravnopravno roditeljstvo i predstavnika Ministarstva socijalne politike i mladih.
Održanog 15.09.2016. sa početkom u 1319 sati, u dvorani 1, Ministarstva socijalne politike i mladih, Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb.

PRISUTNI :
Od strane HURR :
1. Oliver Čanić/predsjednik
2. Ivo Mijat
3. Odvjetnik Hrvoje Jukić
4. Zvonko Grgec
5. Melita Požgaj
Od strane MSPM :
1. Maja Vučinić Knežević – pomoćnica ministrice MSPM
2. Marijan Gašparac – službenik za zaštitu osobnih podataka u MSPM

Sastanak je počeo sa uvodnom riječi predsjednika HURR-a, Olivera Čanića, koji upoznaje prisutne ukratko sa radom Udruge, te razlogom zbog kojeg je Udruga predložila sastanak u Ministarstvu vezano uz brojne pritužbe roditelja na rad pojedinih Centara za socijalnu skrb, u ovom slučaju CZSS Novi Zagreb. Prisutni su brojni problemi sa kojima se roditelji susreću u Centru prilikom traženja pomoći nakon razvoda ili prekida izvanbračne zajednice, a posebno je istaknut zabrinjavajući odnos centra prema djeci, njihovoj pristranosti, nekompetentnosti, općenito nezainteresiranosti da pruže pomoć i podršku roditeljima u skrbi nad djecom, zapisnici koji se u Centru ne pišu, a i kada se pišu ne omogućuju roditeljima uvid u te zapisnike.

Odvjetnik Hrvoje Jukić navodi primjer slučaja za koji je bio nadležan CZSS Novi Zagreb, a u kojem je sud naložio da psihologica Centra vidi i obavi razgovor sa djecom starosti 10 i 12 godina . Kako to nije bilo urađeno ni u 2. ročištu, odvjetnik Jukić postavio je pitanje na raspravi psihologici Centra da li je uopće vidjela djecu ako već nije razgovarala sa njima, a o čijoj budućoj organizaciji života donosi mišljenje i preporuku. Gospođa, koja je zadužena dati psihološku anamnezu djece, na to je bahato odvratila : „ A jeste ih vidjeli vi ?! „

Gđa Maja Vučinić Knežević navodi da je prije sastanka sa Udrugom imala sastanak sa Komorom socijalnih radnika te je jako motivirajuće da čuje i drugu stranu. Navodi kao razlog neriješenih situacija prenatrpanost slučajevima u centrima te nekompetentnost pojedinih djelatnika. Navodi da dugo godina radi u socijalnoj skrbi te na osnovu svog iskustva u ovakvim slučajevima glavni su problem očevi i majke koji se nakon razvoda ili raskida veze prepucavaju preko djece i ne mogu složiti i onda svoj problem prebacuju na druge ( u ovom slučaju misli na Centre !!! ). Predlaže da Udruga u pismenom obliku podnese predstavku na rad centra na njen osobni e-mail.
Hrvoje navodi kako nisu oba roditelja kriva, nego onaj roditelj koji ne želi da se dogovori, a u većini slučajeva iz njegovog iskustva radi se o majkama koje zloupotrebljavaju poziciju moći. Navodi kako su CZSS Trešnjevka i Novi Zagreb centri u kojoj je velika populacija, te zato ima i najviše prigovora na te centre.

Gašparac : navodi da su centri samostalni u odlučivanju. Zato postoje institucije više od njih kojima se treba pismeno obraćati i dostavljati pritužbe na rad određenog centra.

Gđa Maja V.K. : navodi kako su nažalost svjesni sporosti sustava i institucija. Opet navodi da je glavni problem prebacivanje svog problema na nekog drugog i navodi : „ Neke stvari se ne mogu narediti „.

Ivo Mijat : na stol je poslagao svih 7 predstavki i 1 odgovor od MSPM, na njegove prigovore na rad CZSS Novi Zagreb, te iz toga citira izjavu da „ Ministarstvo nema zakonske ovlasti utjecati na donijeto stručno mišljenje i prijedlog centra za socijalnu skrb…“ Navodi da po tome ne postoji itko tko bi kontrolirao rad Centra. Navodi da mu u svom pisanom odgovoru preporučuju da se savjetuje u Obiteljskom centru, što je on već davno napravio i o tome postoji evidencija, što znači da MSPM po špranci piše odgovore.

Maja V.K. : osupnuta je navodima te kaže da ne postoji špranca pisanja odgovora, no kolegice često nemaju vremena, a oni se zalažu da se u to uvede što više humanosti. Navodi : „ Centar je potpuno autonoman u donošenju svojih odluka“…

Gašparac : Nemoguće je tražiti izuzeće Centra. U Centar na traženje odlazi Nadzorni odbor koji daje ocjenu centra. Tehnički nije moguće stalno slati nadzor u centre zbog nedostatka ljudi.

Oliver : ravnatelji CZSS su nedostupni. Među roditeljima kruži uzrečica : „ Lakše je doći do ministra nego do ravnatelja centra. „

Maja V. K. : predlaže Hrvoju da kao pravnik podnese prijedloge. Govori članovima HURR kako je u izradi novi Obiteljski Zakon, na čemu joj uzvraćaju da je Udruga u radnoj skupini za izradu novog Obiteljskog zakona .

Gašparac : navodi da se u Ministarstvu radi na rješavanju problema. Nažalost postoji nedostatak djelatnika, no nije opravdanje neznanje djelatnika.

Hrvoje kao primjer navodi slučaj iz Osijeka kada je tata (strani državljanin) iz Dubrovnika došao vidjeti dijete u Osijek, no majka odbija te se on obraća nadležnom centru u kojem ga djelatnica Centra traži da kod nje ostavi sve osobne dokumente : osobnu, putovnicu, vozačku kako bi mu dali da vidi dijete. Slučaj je prijavljen ravnateljici Centra, od MSPM su tražili izuzeće Centra, no za sada ništa od toga ( slučaj iz 2015. )

Gašparac : ponovo kao razlog navodi preopterećenost djelatnika. Navodi kako su se u Ministarstvu informatizirali te oni tako mogu vidjeti sve dokumente koji su u evidenciji Centara. No navodi kako je puno toga profesionalna tajna te se zato i ne može samo tako predati zapisnik koji roditelji traže, jer se u njima nalazi i socijalna strana druge osobe koja se ne smije davati drugima na uvid. Zapisnik se u Centru piše kada je neka pravna osnova te kada stranka na tome inzistira. Može se tražiti uvid u spis, a ako stranka nije zadovoljna, neka napiše žalbu.

Maja V. K. Navodi kako reakcija od Ministarstva na ovaj sastanak sigurno neće izostati.

Oliver : za Udrugu je cilj ravnopravno roditeljstvo, pogotovo kada roditelji žive u istom gradu. Postavlja pitanje: „Zašto centri u svojim mišljenjima uvijek daju preporuku da je otac taj koji dolazi po dijete i vraća ga?! U stranim znanstvenim radovima pročitali smo da bi po dijete uvijek trebao dolaziti onaj roditelj koji ga vodi k sebi iz razloga kako dijete ne bi imalo osjećaj da ga uvijek ostavlja isti roditelj. To je iznimno važno za dijete, a nisu zanemarivi niti financijski troškovi koje bi roditelji na taj način ravnopravno dijelili“.

Zvonko : navodi svoj slučaj kao ekstrem u kojem 2 god i 2 mj nema određeno viđanje sa djetetom, te je nedjelovanjem institucija njegova kćer potpuno otuđena od njega. Gđa Maja V.K. postavlja na to pitanje Gašparcu što da se radi, preporučuju mu ponovno pismeno očitovanje te Gašparac navodi da mu je slučaj nekako poznat ( prisjetili ga da je o tome bilo govora u Provjerenom )
Oliver navodi da je Udruga otvorena za sve dogovore, sama se financira, u interesu je da postoji suradnja sa institucijama, napose MSPM.

Mijat : navodi da je znanje i iskustvo Udruge veliko te da želimo surađivati sa MSPM.
Maja V.K. ponovo stavlja preporuku na pismeno očitovanje Udruge te želju za daljnjom suradnjom.

Sastanak završen 15.09.2016. u 15:30 h.

Podijelite na društvenim mrežama: