30.06.2022. na završnoj konferenciji projekta ODABRALI TATE Juraj Petravić – doktorand Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održao je vrlo zanimljivo izlaganje na temu : “RAVNOPRAVNA PODJELA VREMENA DJETETA I RODITELJA U HRVATSKOJ PREMA MIŠLJENJIMA NADLEŽNIH CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB”.
 
POSTUPAK
Tijekom travnja 2021. godine sa službenog maila Hrvatske udruge za ravnopravno roditeljstvo na e-mail adrese svih103 centara za socijalnu skrb i njihovim podružnicama poslane se zamolbe s upitnikom koji je sadržavao tri pitanja:
1. Koliko je ukupno mišljenja doneseno od strane Vašega Centra za socijalnu skrb u slučajevima kada roditelji nisu sporazumno predali Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi (Obrazac ZRS/1).
2. Koliko je mišljenja predloženo da se djeca povjere na zajednički život majci odnosno ocu.
3. U koliko je mišljenja predloženo da djece provode s oba roditelja (35-50% vremena sa svakim od roditelja)?
Pitanja su se odnosila na razdoblje od posljednjih pet godina, odnosno od početka 2016 do kraja 2020. godine.
Tijekom svibnja 2021. godine s identičnim pitanjima ponovo je poslana molba drugi puta svim centrima i njihovim podružnicama koje nisu odgovorile na prvu zamolbu u prvih 30 dana.
U mjesecu studenom statistički su obrađeni svi dobiveni odgovori i uspoređeni s dostupnim podacima službene statistike nadležnog Ministarstva i drugih država.
 
REZULTATI
 
Od 103 poslane zamolbe ukupno 41 odnosno 39,8% Centara i podružnica su odgovorili na zamolbu.
Od ukupnog broja odgovora 30 odnosno 29,13% je odgovoreno na tražena pitanja iz upitnika.
Od dobivenih odgovora na tražena pitanja 25 ili 24,27% odgovorila je na pitanja za svih pet godina, što je zadovoljavajuće reprezentativan uzorak.
Dvije podružnice nisu vodile statistiku za 2016. i 2017. godinu jer su počele s radom 2018. godine
Jedan Centar nije dostavio odgovore na pitanja za 2016. godinu
Dok CZSS Zagreb i Velika Gorica zbog većeg opsega posla nisu u tome trenutku imali gotovu statistiku za posljednju 2020. godinu.
Prema dobivenim odgovorima Centara za socijalnu skrb i podružnica u petogodišnjem razdoblju ukupno je u njima dano 3274 mišljenja.
Od toga 2532 ili 77,39% je preporučeno da dijete živi s majkom
663 odnosno 20,26% mišljenja da dijete živi s ocem.
79 odnosno 2,25% mišljenja da dijete ravnopravno podjednako provodi vrijeme s oba roditelja. ‼️
Ovo važno istraživanje i rezultati izazvali su veliku pažnju svih prisutnih, a mi se pitamo :
DA LI SU TO ODABRALI TATE ⁉️
DA LI SU TO ODABRALI DOBRI RODITELJI ⁉️
DA LI BI TO IZABRALA NAŠA DJECA ⁉️
 

Podijelite na društvenim mrežama: