U utorak 26.04.2022.  u MO Horvati Srednjaci, Horvaćanska cesta 54, Oliver Čanić održao je radionicu „Uloga posebne skrbnice“ u sklopu projekta ODABRALI TATE. 

Tema radionice održane u utorak 26.04.2022. bila je „Uloga posebne skrbnice“.

Povod za održavanje radionice  je osnivanje Centra za posebno skrbništvo i njegove vrlo značajne uloge zastupanja interesa djece u postupcima obiteljsko-pravne zaštite.

U uvodnom dijelu radionice upoznali smo prisutne sa ustrojstvom Centra za posebno skrbništvo, njegovim ovlastima i načinom rada.

Zatim smo prešli na ulogu posebnog skrbnika u predmetima obiteljsko-pravne zaštite sa djecom. Taj dio bio je posebno interesantan prisutnima jer svi oni koji vode postupke u pogledu zaštite djetetovih prava već su se imali prilike susresti sa posebnim skrbnicama.

Svatko je imao priliku iznijeti svoja iskustva: bilo je pozitivnih, ali i negativnih naročito u pogledu kompetencija posebnih skrbnica da ispitaju volju i mišljenje malodobnog djeteta.

Upoznali smo prisutne sa stavom Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu u pogledu ispitivanja volje i mišljenja malodobnog djeteta, a kao primjer koristili smo slučaj iz arhive suda Sahin protiv Njemačke.

Na kraju radionice prisutni su postavljali dodatna pitanja vezana za različite situacije  zaštite prava djeteta.

Na kraju smo zaključili da je komunikacija sa nadležnim institucijama pisanim putem od presudne važnosti kako bi smanjili mogućnost manipulacije i zaštitili prava djeteta.

RAVNOPRAVNO RODITELJSTVO NAM NITKO NEĆE POKLINITI NA PLADNJU – ZA NJEGA SE TREBA IZBORITI

Sve materijale  radionice korisnici će dobiti mailom. 

Projekt “ODABRALI TATE”  financira Središnji državni ureda za demografiju i mlade u sklopu Poziva za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2021. godinu.

 

 

 

Podijelite na društvenim mrežama: