U utorak 22.02.2022.  u MO Horvati Srednjaci, Horvaćanska cesta 54, Oliver Čanić održao je radionicu „Uloga CZSS-a “ u sklopu projekta ODABRALI TATE. 

Na početku radionice upoznali smo polaznike općenito o socijalnom radu i njegovoj ulozi u društvenim promjenama i povećanju kvalitete života. Centar za socijalnu skrb ključna je ustanova u sustavu socijalne skrbi i temeljem javnih ovlasti rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obiteljsko-pravne i kazneno-pravne zaštite.
 
Fokusirali smo se na obiteljsko-pravnu zaštitu u okviru koje centri za socijalnu skrb daju podatke o obiteljskim prilikama, mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima. Mišljenja i prijedlozi u sudskim postupcima posebno su bili zanimljivi polaznicima radionice te su imali na desetine pitanja.
 
Nakon toga upoznali smo polaznike sa mjerama obiteljsko-pravne zaštite koje određuje czss, te postupcima obveznog savjetovanja i medijacije.
Zatim su polaznici radionice iznijeli vlastita iskustva iz centara za socijalnu skrb.
 
Na kraju radionice zajednički smo prošli kroz obrazac “Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi”.
 

Na radionici su prisutni roditelji aktivno sudjelovali pitanjima, podijelili smo svoja iskustva, zajedno prokomentirali kako je najbolje pismeno komunicirati sa institucijama te ono najvažnije, savjetodavnom pomoći pokazali podršku i spremnost za pomoć korisnicima. 

Sve materijale  radionice korisnici će dobiti mailom. 

Projekt “ODABRALI TATE”  financira Središnji državni ureda za demografiju i mlade u sklopu Poziva za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2021. godinu.

 

 

Podijelite na društvenim mrežama: