U utorak 14.02.2023.. u prostorijama MO Horvati-Srednjaci, Horvaćanska cesta 54, psiholog Bojan Klapčić održao radionicu „Uloga baki i djedova u sveobuhvatnoj skrbi o unučadi”  u sklopu projekta “ODABRALI TATE-budućnost djece”

Prof Bojan Klapčić je psiholog sa više od dva desetljeća iskustva u socijalnoj skrbi.  Kako sam kaže, ima veliku sreću da radi u struci koja mu omogućava da sagleda osobne i društvene krize na drugačiji način. No, u posljednje ga vrijeme fascinira kako ljudsko društvo ne smanjuje patnju pojedinaca i zajednica, nego je često nepotrebno uveličava. Nakon što je proveo više od 1400 forenzičkih i vještačkih psihologijskih obrada i sudjelovao u više od 700 sudskih postupaka u socijalnoj skrbi, upoznao je ljudsku patnju koja, kako kategorično tvrdi, proizlazi iz zanemarivanja mentalnog zdravlja. Radionice koje održava u suradnji sa hrvatskom udrugom za ravnopravno roditeljstvo su oblik psihosocijalne pomoći koju pruža korisnicima projekt i svim zainteresiranima. 

U radionici „Uloga baki i djedova u sveobuhvatnoj skrbi o unučadi“ najprije je predstavljeno osobno iskustvo sudionika sa svojim bakama i djedovima. Nakon toga su raspravljeni razlozi i posebnosti sve veće važnosti baka i djedova u životu unučadi te koji su oblici i čimbenici njihovih odnosa. Na kraju su predstavljeni tipovi djedova i baka prema bliskosti s unučadi i što sve utječe na tu bliskost. U raspravi su bake i djedovi koji su bili prisutni predstavili svoja iskustva skrbi o unucima i teškoće koje pritom susreću. Prepoznaje se kao najveći problem što „sustav“ bake i djedove „ne doživljava“ kao bitne čimbenike skrbi, odgoja i obrazovanja djece, a kada oni pokrenu postupke koje im Obiteljski zakon omogućava su riziku da im druga strana uskraćuje i ono na što imaju pravo, u dugačkim sudskim postupcima u kojima vrijeme nije njihov saveznik.

Preporuka svima koji žele aktivno sudjelovati u životu svoje djece i biti ravnopravni roditelj i član obitelji u njihovom životu, da i dalje prate objave na našim stranicama te sudjeluju na našim radionicama. 

 

Projekt “ODABRALI TATE”  financira Središnji državni ureda za demografiju i mlade u sklopu Poziva za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2022. godinu. “Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”

Sve radionice u sklopu projekta, kao i individualna i grupna savjetodavna pomoć  su besplatni.

ODGOVORI

Podijelite na društvenim mrežama: