U utorak 19.04.2022. u 20 h u prostorijama MO Horvati-Srednjaci, Horvaćanska cesta 54, psiholog Bojan Klapčić održao je grupu podrške u obliku radionice ” Strategije pregovaranja u složenim odnosima – s osobama“ 

Prof Bojan Klapčić je psiholog sa više od dva desetljeća iskustva u socijalnoj skrbi.  Kako sam kaže, ima veliku sreću da radi u struci koja mu omogućava da sagleda osobne i društvene krize na drugačiji način. No, u posljednje ga vrijeme fascinira kako ljudsko društvo ne smanjuje patnju pojedinaca i zajednica, nego je često nepotrebno uveličava. Nakon što je proveo više od 1400 forenzičkih i vještačkih psihologijskih obrada i sudjelovao u više od 700 sudskih postupaka u socijalnoj skrbi, upoznao je ljudsku patnju koja, kako kategorično tvrdi, proizlazi iz zanemarivanja mentalnog zdravlja.

 

Radionica „Strategije pregovaranja u složenim odnosima – s osobama“ uputila je sudionike u osnovne vrste i tehnike pregovaranja sa „zahtjevnim osobama“. Predstavljen je opći model pregovaranja i pripreme koje se poduzimaju da bi progovori bili uspješni, a sve u kontekstu poremećenih odnosa nakon razlaza roditelja.

U svemu prezentiranom i raspravljenom prepoznaju se dvije osnovne preporuke: sačuvati emocionalnu stabilnost i nuditi ona rješenja koja bitno smanjuju konflikt, čime najmanje štetimo sebi i djeci.

 

Radionici su se pridružile i kliničarke Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu. 

 

Projekt “ODABRALI TATE”  financira Središnji državni ureda za demografiju i mlade u sklopu Poziva za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2021. godinu.

Podijelite na društvenim mrežama: