U utorak 31.01.2023 u 20 h u prostorijama MO Horvati-Srednjaci, Horvaćanska cesta 54, odvjetnik Hrvoje Jukić održao je radionicu ”Priprema za raspravu i izuzeće raspravnog suca”  u sklopu projekta “ODABRALI TATE-budućnost djece”

Ponosni smo što je gospodin Hrvoje Jukić izvoditelj radionica u kojima pruža besplatnu pravnu pomoć korisnicima našeg projekta i svim zainteresiranima. Diplomirani je pravnik i član Upravnog odbora HURR-a. Član radne skupine za izradu Zakona o parničnom postupku, predsjednik suda I stupnja komore medicinskih sestara, član radne skupine za procjenu i izradu Obiteljskog zakona. Od 2006.godine vodi samostalan odvjetnički ured koji pretežno pruža usluge zastupanja u brakorazvodnim postupcima, zastupanje mldb. djece kao punomoćnik mldb. djece ili kao branitelj u maloljetničkim postupcima pred kaznenim sudom, Odjelom za mladež. Kao nositelj certifikata sustava upravljanja kvalitetom i Business Continuity Menagement izvrstan rukovoditelj, organizator i izvršitelj poslova. Poznat je kao osoba koji godinama na sudovima i u životu zastupa ravnopravno roditeljstvo te pravo djece na oba roditelja. 

Velika zainteresiranost prisutnih dokaz je koliko su ovakve radionice koje su prvenstveno interaktivna predavanja, a u kojima se pruža besplatna pravna pomoć itekako potrebne roditeljima i članovima obitelji , a posebno očevima u njihovom aktivnom angažmanu u obitelji i u društvu.

Kroz više od 2 sata interaktivnog predavanja približio je roditeljima kako i na koji način mogu tražiti zaštitu prava svoje djece, kako se pripremiti za raspravu te da li je i u kakvim okolnostima moguće zatražiti izuzeće raspravnog suca. 

 

Neke od tema koje je obradio : 

 • u Hrvatskoj su većinom na obiteljskim sudovima žene sutkinje
 • kako i na koji način suci odgovaraju za svoje odluke
 • koje su to situacije kada se traži izuzeće suca i cijelog suda
 • koliko su česti Zahtjevi za izuzeće sudaca
 • kada se na raspravi zatraži izuzeće suca, rasprava se odmah prekida i stranka ima 3 dana da obrazloži svoj Zahtjev
 • česte zloupotrebe Zahtjeva za izuzeće suca
 • hoće li se uvesti tonsko snimanje na raspravama
 • u Hrvatskoj postoji Ročište na daljinu ali se rijetko prakticira
 • stranka ima pravo pročitati zapisnik, te ako se ne slaže sa napisanim staviti pismenu primjedbu ili ne potpisati Zapisnik sa ročišta ako se ne slaže sa onim što je napisano
 • duljina trajanja sudskih postupaka na Obiteljskim sudovima je optimalno 3 godine. Duljina ovisi o sucu, o drugim sudionicima (odvjetnicima), o pomoćnicima u postupku (centri za socijalnu skrb) te o količini predmeta koje vodi raspravni sudac. 
 • postoji stvarna i mjesna nadležnost sudova

Preporuka svima koji žele aktivno sudjelovati u životu svoje djece i biti ravnopravni roditelj i član obitelji u njihovom životu, da i dalje prate objave na našim stranicama te sudjeluju na našim radionicama. 

 

Projekt “ODABRALI TATE”  financira Središnji državni ureda za demografiju i mlade u sklopu Poziva za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2022. godinu. “Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”

Sve radionice u sklopu projekta, kao i individualna i grupna savjetodavna pomoć  su besplatni.

Podijelite na društvenim mrežama: