U utorak 18.10.2022. u 20 h u prostorijama MO Horvati-Srednjaci, Horvaćanska cesta 54, odvjetnik Hrvoje Jukić održao je radionicu Pravo roditelja na kontakte s djecom i načini ostvarivanja te prava djedova i baka u pogledu pokretanja postupka za viđanje unuka(neovisno o roditeljima)”  u sklopu projekta “ODABRALI TATE-budućnost djece”

Ponosni smo što je gospodin Hrvoje Jukić izvoditelj radionica u kojima pruža besplatnu pravnu pomoć korisnicima našeg projekta i svim zainteresiranima. Diplomirani je pravnik i član Upravnog odbora HURR-a. Član radne skupine za izradu Zakona o parničnom postupku, predsjednik suda I stupnja komore medicinskih sestara, član radne skupine za procjenu i izradu Obiteljskog zakona. Od 2006.godine vodi samostalan odvjetnički ured koji pretežno pruža usluge zastupanja u brakorazvodnim postupcima, zastupanje mldb. djece kao punomoćnik mldb. djece ili kao branitelj u maloljetničkim postupcima pred kaznenim sudom, Odjelom za mladež. Kao nositelj certifikata sustava upravljanja kvalitetom i Business Continuity Menagement izvrstan rukovoditelj, organizator i izvršitelj poslova. Poznat je kao osoba koji godinama na sudovima i u životu zastupa ravnopravno roditeljstvo te pravo djece na oba roditelja. 

Velika zainteresiranost prisutnih dokaz je koliko su ovakve radionice koje su prvenstveno interaktivna predavanja, a u kojima se pruža besplatna pravna pomoć itekako potrebne roditeljima i članovima obitelji , a posebno očevima u njihovom aktivnom angažmanu u obitelji i u društvu.

Obzirom da je radionica  Pravo roditelja na kontakte s djecom i načini ostvarivanja te prava djedova i baka u pogledu pokretanja postupka za viđanje unuka(neovisno o roditeljima)” uz ostale aktivnosti projekta ODABRALI TATE  bila najavljena u “Dobro jutro Hrvatska” te na Radio Sljemenu, radionici su u većini bili nazočni djedovi i bake. Zato je gospodin Jukić odlučio da svoje predavanje fokusira na 2.dio, a to je prava djedova i baka u pogledu pokretanja postupka za viđanje unuka(neovisno o roditeljima)

 

Obradio je ukratko teme : 

 • Obiteljski zakon te članak 120. i 121. 
 • Zakonska procedura u ostvarivanju prava na viđanje unuka
 • Primarni i sekundarni rođaci
 • Donošenje privremene mjere na sudu
 • Pravo na izmjenu pravomoćne presude 
 • Primjeri sudske prakse u Hrvatskoj i u Europi
 • Presude Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu
 • Prava i obaveze baka i djedova
 • Zaštita prava djece

Pitanja koja su postavljali sudionici na predavanju : 

 • Moj sin je umro. Ne daju mi da vidim unuke. Kakva prava imam da ih viđam ? 
 • Kako se osigurava provedba sudske odluke i što ako su djeca indoktrinirana?
 • Da li se provede “Ovrha nad djetetom” ako djeca plaču ?
 • Kao majka koja već 2 godine ne mogu doći do svog djeteta zanima me postoje li posljedice za tog roditelja koji je s druge strane?
 • Molim objasnite mi članak 21.Obiteljskog zakona. Nisam vidjela svoju unučicu već godinu dana , od kako se rodila i sin mi kaže da je video poziv osobni kontakt. Da li je to tako po Zakonu?
 • Moj sin ima problema sa bivšom koja mu brani kontakte. Što da napravimo ? kako da pomognem sinu i našim unucima?
 • Koliko najčešće traju postupci oko prava na viđanje djece i unučadi ?
 • Koji je minimum vremena koji mora proći za pokretanje novog sudskog postupka?
 • Da li moram plaćati alimentaciju kada mi majka brani da viđam djecu iako imamo sudsku presudu?
 • Kada dobijemo odluku da viđamo unuku da li postoji dobna granica djeteta do kada majka mora biti prisutna na tim viđanjima?
 • Radim u smjenama a sud je donio odluku za viđanje sa fiksnim danima koje se zbog posla ne mogu držati. Majku molim za milost za zamjenske dane da bi vidio dijete. Da li me ona može kazneno prijaviti?
 • Da li se smiju snimati razgovori ?

Gospodin Hrvoje Jukić kao izvrstan predavač i stručnjak u ZAŠTITI PRAVA DJECE odgovorio je na svako pitanje.

Zaključak  : DJEDOVI I BAKE DEFINITIVNO IMAJU PRAVO NA KONTAKTE SA UNUCIMA. KAO SEKUNDARNI ROĐACI PRAVA SU IM IZA PRVA RODITELJA, NO OBITELJSKI ZAKON GARANTIRA DA TO PRAVO MOGU OSTVARITI NA SUDU. 

 

Preporuka svima koji žele aktivno sudjelovati u životu svoje djece i biti ravnopravni roditelj i član obitelji u njihovom životu, da i dalje prate objave na našim stranicama te sudjeluju na našim radionicama. 

 

Projekt “ODABRALI TATE”  financira Središnji državni ureda za demografiju i mlade u sklopu Poziva za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2022. godinu. “Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”

Sve radionice u sklopu projekta, kao i individualna i grupna savjetodavna pomoć  su besplatni.

 

Podijelite na društvenim mrežama: