U utorak 24.10.2023.u 20 h u prostorijama MO Horvati-Srednjaci, Horvaćanska cesta 54, odvjetnik Hrvoje Jukić održao je radionicu ”Pravo djeteta da izrazi želju sa kojim će roditeljem živjeti  u sklopu projekta “ODABRALI TATE – djeca u fokusu ”

Ponosni smo što je gospodin Hrvoje Jukić izvoditelj radionica u kojima pruža besplatnu pravnu pomoć korisnicima našeg projekta i svim zainteresiranima. Diplomirani je pravnik i član Upravnog odbora HURR-a. Član radne skupine za izradu Zakona o parničnom postupku, predsjednik suda I stupnja komore medicinskih sestara, član radne skupine za procjenu i izradu Obiteljskog zakona. Od 2006.godine vodi samostalan odvjetnički ured koji pretežno pruža usluge zastupanja u brakorazvodnim postupcima, zastupanje mldb. djece kao punomoćnik mldb. djece ili kao branitelj u maloljetničkim postupcima pred kaznenim sudom, Odjelom za mladež. Kao nositelj certifikata sustava upravljanja kvalitetom i Business Continuity Menagement izvrstan rukovoditelj, organizator i izvršitelj poslova. Poznat je kao osoba koji godinama na sudovima i u životu zastupa ravnopravno roditeljstvo te pravo djece na oba roditelja. 

U toku 2 sata izuzetno zanimljivog predavanja te odgovaranja na razna pitanja roditelja, prvenstveno tata, odvjetnik Jukić je govorio o :

 • tome postoji li dobna granica kada se dijete poziva na sud da iskaže svoje mišljenje
 • sa koliko godina dijete prestaje biti dijete po zakonu i postaje odgovorno za svoja ne/djela
 • što kažu stručnjaci koja je dob djeteta, kada može adekvatno razumjeti obiteljsku situaciju i dati suvisle odgovore
 • postoji li test koji će ispitati kognitivne sposobnosti djeteta ( da razumije o čemu ga se pita, da razumije laž od istine,, da zna to interpretirati, verbalno iznositi itd. )
 • tko ispituje dijete na sudu
 • od kada se na hrvatskim sudovima primjenjuje Konvencija o pravima djece
 • tko su posebni skrbnici, njihova uloga, zastupljenost po županijama
 • spolna pripadnost osoba koje rade u nadležnim institucijama ( zavodi za socijalnu skrb, obiteljski sudovi, posebni skrbnici…)
 • da li Županijski sud prihvaća rješenje Općinskog suda ako pritom nema mišljenje djeteta
 • koliko dob djeteta utječe na mišljenje i ponašanje na sudu
 • pitanje “Sa kim bi želio/željela živjeti” je psihičko zlostavljanje djeteta i više se ne postavlja na sudovima
 • zašto su udovi za ispitivanje djece angažirali psihologe
 • kako izgleda ispitivanje djece na sudu
 • kako izgleda ispitivanje djece u kaznenim i prekršajnim postupcima kada govore kao svjedoci najčešće obiteljskog nasilja
 • koliko je važno da na sud dijete dovedu oba roditelja
 • na koji način uvidjeti da dijete štiti jednog roditelja i iznosi neistine na sudu
 • sa 18 godina dijete preuzima prava i obaveze te kome i kako se tada plaća alimentacija
 • do koje godine djeteta je roditelj dužan plaćati alimentaciju

Najvažnije što smo kao roditelju ćuli, a to bi trebali znati svi koji rade ili su umiješani u bilo koju situaciju kod određivanja roditeljske skrbi je : “TERET ODGOVORNOSTI I ODLUKE NE SMIJU BITI NA DJETETU !”

Preporuka svima koji žele aktivno sudjelovati u životu svoje djece i biti ravnopravni roditelj u njihovom životu, da i dalje prate objave na našim stranicama te sudjeluju na našim radionicama. 

Projekt “ODABRALI TATE”  provodi se uz financiranje Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u sklopu Poziva za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2023. godinu.

Sve radionice u sklopu projekta, kao i individualna i grupna savjetodavna pomoć  su besplatni.

Podijelite na društvenim mrežama: