U utorak 07.03.2023. u prostorijama MO Horvati-Srednjaci, Horvaćanska cesta 54, psiholog Bojan Klapčić održao radionicu „Podrška djeci nakon psiho-traumatskih događaja“  u sklopu projekta “ODABRALI TATE-budućnost djece”

Prof Bojan Klapčić je psiholog sa više od dva desetljeća iskustva u socijalnoj skrbi.  Kako sam kaže, ima veliku sreću da radi u struci koja mu omogućava da sagleda osobne i društvene krize na drugačiji način. No, u posljednje ga vrijeme fascinira kako ljudsko društvo ne smanjuje patnju pojedinaca i zajednica, nego je često nepotrebno uveličava. Nakon što je proveo više od 1400 forenzičkih i vještačkih psihologijskih obrada i sudjelovao u više od 700 sudskih postupaka u socijalnoj skrbi, upoznao je ljudsku patnju koja, kako kategorično tvrdi, proizlazi iz zanemarivanja mentalnog zdravlja. Radionice koje održava u suradnji sa hrvatskom udrugom za ravnopravno roditeljstvo su oblik psihosocijalne pomoći koju pruža korisnicima projekt i svim zainteresiranima. 

U radionici „Podrška djeci nakon psiho-traumatskih događaja“, najprije su predstavljeni osnovni pojmovi: stresovi, psiho-traume i psiho-krize u kontekstu trenutnih globalnih izvora: covid-19, potres, rat i mogućih izvora u obitelji. Nakon toga su prikazane i raspravljene preporuke za njihovo prevladavanje kod djece. Na kraju su predstavljene osnovne postavke post-traumatskog rasta te tri razine psiho-intervencija državnih službi: psihološka prva pomoć, krizne intervencije i psihosocijalna pomoć i što kao roditelji možemo iz njih naučiti da bi pomogli djeci u najtežim trenucima njihovih života kada se suočavaju s ogromnim zahtjevima za prilagodbu.

 

Preporuka svima koji žele aktivno sudjelovati u životu svoje djece i biti ravnopravni roditelj u njihovom životu, da i dalje prate objave na našim stranicama te sudjeluju na našim radionicama. 

Projekt “ODABRALI TATE”  financira Središnji državni ureda za demografiju i mlade u sklopu Poziva za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2022. godinu. “Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”

Sve radionice u sklopu projekta, kao i individualna i grupna savjetodavna pomoć  su besplatni.

Podijelite na društvenim mrežama: