U utorak 15.03. u 20:00 sati u MO Horvati Srednjaci, Horvaćanska cesta 54, Ines Kovačić iz Udruge Životna linija (partner u projektu) održala je sedmu edukativna radionicu pod nazivom „Poboljšanje kvalitete komunikacije“ u sklopu projekta „ODABRALI TATE – ravnopravno roditeljstvo najbolji interes djece“.

Na početku su se definirali neki osnovni pojmovi o kojima će biti riječi na radionici: komunikacija, jezik, govor, zrela i nezrela komunikacija, aktivno slušanje…

Ono što je bitno napomenuti je da komunikacije nije samo prenošenje poruka, nego je i emocionalni proces. Emocije upravljaju našim razmišljanjem, ponašanjem i djelovanjem i time utječu na naše tijelo u potpunosti. Zrela i nezrela komunikacija isto su tako povezane s našom ličnošću, to jest jesmo li emocionalno zreli ili nezreli i zato je uvijek dobro raditi na sebi.

Sudionici na radionici su se spremno uključivali, pričali koji su to problemi u komunikaciji koje oni imaju u svojim privatnim i poslovnim situacijama.

Dijeljenjem osobnih iskustava, sudionici pomažu sebi jer verbaliziraju, prorađuju i izražavaju emocije, no istodobno i drugima koji onda uče na njihovim primjerima i povezuju sa svojim sličnim iskustvima. Preko brojnih se primjera došlo do odgovora na važna pitanja vezana uz komunikaciju: Kako reagirati kad smo povrijeđeni, kako komunicirati kad nas sugovornik ne sluša, ne razumije, kako se izraziti, kako reagirati na agresivnost u komunikaciji?

Na kraju je voditeljica najavila kako će se i na sljedećoj radionici, koja će biti u travnju, nastaviti tema vezana uz komunikaciju, no tada će biti riječi o komunikaciji s djecom.

 

Projekt “ODABRALI TATE”  financira Središnji državni ureda za demografiju i mlade u sklopu Poziva za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2021. godinu.

 

 

Podijelite na društvenim mrežama: