U utorak 10.01.2023.. u prostorijama MO Horvati-Srednjaci, Horvaćanska cesta 54, psiholog Bojan Klapčić održao radionicuNenasilna komunikacija prema osobama i institucijama”  u sklopu projekta “ODABRALI TATE-budućnost djece”

Prof Bojan Klapčić je psiholog sa više od dva desetljeća iskustva u socijalnoj skrbi.  Kako sam kaže, ima veliku sreću da radi u struci koja mu omogućava da sagleda osobne i društvene krize na drugačiji način. No, u posljednje ga vrijeme fascinira kako ljudsko društvo ne smanjuje patnju pojedinaca i zajednica, nego je često nepotrebno uveličava. Nakon što je proveo više od 1400 forenzičkih i vještačkih psihologijskih obrada i sudjelovao u više od 700 sudskih postupaka u socijalnoj skrbi, upoznao je ljudsku patnju koja, kako kategorično tvrdi, proizlazi iz zanemarivanja mentalnog zdravlja. Radionice koje održava u suradnji sa hrvatskom udrugom za ravnopravno roditeljstvo su oblik psihosocijalne pomoći koju pruža korisnicima projekt i svim zainteresiranima. 

U radionici „Nenasilna komunikacija – s osobama i institucijama“ prikazane su osnovne postavke te metode i preporuke za njenu primjenu.  U raspravi su razmatrani primjeri nasilne i nenasilne komunikacije, uz opći dojam da institucije ne znaju što je nenasilna komunikacija i da niti primjenjuju empatiju, niti prepoznaju potrebe stranaka, te primjenjuju administrativni jezik koji ne potiče ni empatiju niti prepoznavanje i zadovoljavanje potreba. Jedina korisna i odmah primjenjiva upotreba nenasilne komunikacije je u odnosima roditelja s djecom, djeci se njome jačaju empatija, prepoznavanje svojih potreba i potreba drugih i pregovaračke vještine. 

Preporuka svima koji žele aktivno sudjelovati u životu svoje djece i biti ravnopravni roditelj i član obitelji u njihovom životu, da i dalje prate objave na našim stranicama te sudjeluju na našim radionicama. 

 

Projekt “ODABRALI TATE”  financira Središnji državni ureda za demografiju i mlade u sklopu Poziva za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2022. godinu. “Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”

Sve radionice u sklopu projekta, kao i individualna i grupna savjetodavna pomoć  su besplatni.

Podijelite na društvenim mrežama: