U petak, 28.01.2022. u 17 h u prostorijama MO Horvati-Srednjaci, Horvaćanska cesta 54, psiholog Bojan Klapčić održao je grupu podrške u obliku radionice  “Nasilje – oblici i postupanja” u sklopu projekta ODABRALI TATE.

Prof Bojan Klapčić je psiholog sa više od dva desetljeća iskustva u socijalnoj skrbi.  Kako sam kaže, ima veliku sreću da radi u struci koja mu omogućava da sagleda osobne i društvene krize na drugačiji način. No, u posljednje ga vrijeme fascinira kako ljudsko društvo ne smanjuje patnju pojedinaca i zajednica, nego je često nepotrebno uveličava. Nakon što je proveo više od 1400 forenzičkih i vještačkih psihologijskih obrada i sudjelovao u više od 700 sudskih postupaka u socijalnoj skrbi, upoznao je ljudsku patnju koja, kako kategorično tvrdi, proizlazi iz zanemarivanja mentalnog zdravlja.

U radionici „Nasilje – oblici i postupanja“ sudionici su najprije upoznati sa svim oblicima nasilja koje se susreću u društvu. Nakon toga fokus je  bio na obiteljskom nasilju i što se poduzima da se ono smanji, prevencijom ili tretmanom (putem posebnih protokola). Jedna od općeprihvaćenih metoda prevencije i smanjivanja partnerskog nasilja i nasilja nad djecom je dijagnostika nasilja.

Prisutni su upoznati sa „Upitnikom za procjenu izloženosti nasilju bliskog partnera, UPIN-BP“, kojeg su i sami ispunili.  Polaznici su na taj način upoznati sa čitavim repertoarom nasilja u bliskim vezama i prema djeci, a za neke njegove inačice nisu ni znali da se koristi, što se naročito odnosi na psihičko nasilje.

Svi sudionici održane radionice na mailove će dobiti materijale, Potvrde o sudjelovanju te će biti obaviješteni o svim narednim aktivnostima u sklopu projekta ODABRALI TATE.

Projekt je financirao Središnji državni ureda za demografiju i mlade u sklopu Poziva za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2021. godinu. RADIONICA JE BESPLATNA

Podijelite na društvenim mrežama: