U petak, 10.12. 2021.  u MO Horvati Srednjaci, Horvaćanska cesta 54, Oliver Čanić održao je radionicu „Načini komunikacije sa nadležnim institucijama“ u sklopu projekta ODABRALI TATE. 

Razgovaralo se o svim mogućnostima komunikacije sa nadležnim institucijama, a fokus je bio na centrima za socijalnu skrb.

Pojasnilo se da su osobna dostava dopisa sa urudžbiranjem ili slanje dopisa sa povratnicom najsigurniji načini komunikacije koji smanjuju mogućnost manipulacije i nesporazuma.

Kod osobne dostave sa urudžbiranjem ključno je napisati dva istovjetna primjerka dopisa: jedan primjerak ostavljate u centru za socijalnu skrb, a na drugi primjerak (vaš) dužni su staviti otisak prijemnog štambilja (sadrži datum, klasu, broj priloga) koji se ulaže u vlastitu arhivu. Na taj način obavljena je uredna dostava, a osobe koje tako rade imaju dokaz da su nešto predali.

Time se olakšava i  postupanja odvjetnika, ako ga stranka ima. 

Slično je i sa slanjem dopisa sa povratnicom, samo što u ovom slučaju vraća  se povratnica, kao dokaz uredne dostave, sa pečatom centra za socijalnu skrb. Povratnicu treba priklamati na vlastiti primjerak dopisa i oformiti arhivu.

Kod komunikacije osobnim dolaskom na razgovor u centar za socijalnu skrb ključno je tražiti da se vodi zapisnik tog sastanka. Time se izbjegavaju nesporazumi, time se smanjuje mogućnost namjernih ili nenamjernih netočnih interpretacija izrečenog.

Komunikaciju telefonom treba svesti na najmanju moguću mjeru jer prema iskustvima roditelja nerijetko se dešava da se pojedini djelatnici centara za socijalnu skrb nakon par dana ne sjećaju obavljenog razgovora putem telefona.

Poruke putem maila također treba koristiti u manjoj mjeri jer prema iskustvima roditelja nerijetko se dešava da se mailovi zagube.

Ovi praktični savjeti od osobe koji 12 godina pomaže roditeljima u ostvarivanju roditeljske skrbi vjerujemo da će itekako pomoći u ostvarivanju prava njihova djeteta na ravnopravno roditeljstvo i ravnopravnu brigu i ljubav oba roditelja, tate i mame. 

Projekt je financirao Središnji državni ureda za demografiju i mlade u sklopu Poziva za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2021. godinu.

 

Podijelite na društvenim mrežama: