U petak 22.10.2021.u 17 h u prostorijama MO Horvati-Srednjaci, Horvaćanska cesta 54, psiholog Bojan Klapčić održao je grupu podrške u obliku radionice „ Izvori stresa u razvodima braka” u sklopu projekta ODABRALI TATE.

Polaznici su najprije upoznati sa izvorima stresova kod roditelja koji žive zajedno koji su sadržani u „Upitniku izvora i intenziteta roditeljskog stresa“ (UIIRS, Profaca i Arambašić, 2004) u 13 grupa: zahtjevnost djeteta, neadaptiranost djeteta, zdravlje djeteta, neispunjena očekivanja, vezanost za dijete, discipliniranje djeteta, komunikacija s djetetom, nekompetencija, nedostatak podrške, ograničenja roditeljske uloge, odnosi sa supružnikom, materijalna situacija, zahtjevi drugih uloga. Na tu izazovnu ulogu se ponekad nadovezuje rastava braka za koju je po uzoru na „Skalu stresnih životnih događaja“ (Holmes & Rahe, 1967) sastavljena „Skala stresova pri razvodu“ (Divorce Stress Scale, Pease Gadoua, 2012). Ta skala je predstavljena polaznicima, uz raspravu koji su za njih bili najstresniji događaji u postupku razvoda brakova.

Na kraju su kroz „Upitnik dispozicijskog i situacijskog suočavanja sa stresom“ (adaptirana verzija Carvera, Scheira i Weintrauba 1989, Coping Orientation to Problem Experienced, Hudek-Knežević, 1994.) polaznicima predstavljene psihosocijalne strategije suočavanja u tri grupe: suočavanje usmjereno na problem, suočavanje usmjereno na emocije, dezangažman.

Svi sudionici održane radionice na mailove će dobiti materijale, Potvrde o sudjelovanju te će biti obaviješteni o svim narednim aktivnostima u sklopu projekta ODABRALI TATE.

Projekt je financirao Središnji državni ureda za demografiju i mlade u sklopu Poziva za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2021. godinu.

 

             

Podijelite na društvenim mrežama: