U utorak 10.05.2022.  u MO Horvati Srednjaci, Horvaćanska cesta 54, Oliver Čanić održao je radionicu „Imam sudsku odluku, a ne mogu vidjeti dijete“ u sklopu projekta ODABRALI TATE. 

 

Na dosadašnjim radionicama obrađivali smo teme i postupanja kako bi što efikasnije pripremili nadležne institucije i sebe za situaciju koju je obrađena na radionici „Imam sudsku odluku, a ne mogu vidjeti dijete“

Ako se i desi ovakva neželjena situacija ključno je ostati smiren i primijeniti sve ono do sada naučeno.

Na početku radionice upoznali smo roditelje sa ulogom policije i centara za socijalnu skrb u ovakvoj situaciji.

Iznova smo naglasili da pored obavještavanja policije i nadležnog centra za socijalnu skrb putem telefona, ključno je to učiniti dopisima te prikupiti policijske zapisnike kako bi mogli prijeći na sljedeći korak, a on glasi zatražiti od centra za socijalnu skrb da kazneno prijavi nesavjesnog roditelja zbog neprovođenja pravomoćne sudske odluke i osobno predati kaznenu prijavu na općinsko državno odvjetništvo.

Detaljno smo razradili postupanja policije nakon obavijesti na 192 da se nalazimo na mjestu za primopredaju djeteta određenom pravomoćnom sudskom odlukom te da je djetetu onemogućeno provođenje osobnih odnosa sa ciljanim roditeljem.

Roditelji su se svojim iskustvima i primjerima uključili u raspravu te smo se dotaknuli i tema obrađenih na prijašnjim radionicama.

Na kraju smo zaključili da je komunikacija sa nadležnim institucijama pisanim putem od presudne važnosti kako bi smanjili mogućnost manipulacije i zaštitili prava djeteta.

RAVNOPRAVNO RODITELJSTVO NAM NITKO NEĆE POKLINITI NA PLADNJU – ZA NJEGA SE TREBA IZBORITI

Sve materijale  radionice korisnici će dobiti mailom. 

Projekt “ODABRALI TATE”  financira Središnji državni ureda za demografiju i mlade u sklopu Poziva za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2021. godinu.

   

 

Podijelite na društvenim mrežama: