Projekti

ODABALI TATE – budućnost djece

–proveden 2022/2023. Financiran od Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Cilj projekta: poticanje očeva na veću uključenost u obiteljskom životu i aktivniju roditeljsku ulogu

ODABRALI MAME I TATE

– proveden 2021/2022. Financiran sredstvima Grada Zagreba.

Cilj projekta: unapređenje i zaštita prava djece te osnaživanje kapaciteta i podrška obitelji

ODABRALI TATE – ravnopravno roditeljstvo najbolji interes djece

–proveden 2021/2022. Financiran od Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Cilj projekta: poticanje očeva na veću uključenost u obiteljskom životu i aktivniju roditeljsku ulogu

MaNaBu

– proveden 2020.godine. Financiran sredstvima udruge i sponzorima.

Cilj projekta: osnaživanja djece, pozivajući ih da se udruže, surađuju te da zajedno učine pozitivan iskorak za zajednicu i svoju planetu

SRETNO DJETINJSTVO

– proveden 2020/2021/2022/2023.godine. Financiran sredstvima udruge.

Cilj projekta: kreativnim radionicama i organizacijom izložbi dječjih radova pozitivnim primjerima ukazati na važnost oba roditelja u životu djece.

I JA ĆU JEDNOG DANA BITI TATA – podrška očevima u ostvarivanju ravnopravnog roditeljstva

– proveden 2019. godine, Financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Cilj projekta: poticanje očeva na veću uključenost u obiteljskom životu i aktivniju roditeljsku ulogu

KLUB ŽENA – pomoć ženama kao podrška očevima u zaštiti prava njihove djece na ljubav i brigu oba roditelja

– proveden 2018. Financiran od NP Krka.

Cilj projekta: pružena savjetodavna pomoć ženama koje su podrška tatama u ostvarivanju ravnopravnog roditeljstva

RAVNOPRAVNO RODITELJSTVO – put ka sretnom i zdravom djetinjstvu

– proveden 2017.godine. Financiran od HEP-a.

Cilj projekta: pružena savjetodavna i psihosocijalna pomoć korisnicima

RAVNOPRAVNO RODITELJSTVO – pružanje besplatne pravne pomoći roditeljima za zaštitu prava djece

– proveden 2016./2017. godine. Financiran od Grada Zagreba.

Cilj projekta: pružanje bespravne pravne pomoći građanima grada Zagreba u svrhu zaštite prava djece

IGRAJMO SE S TATAMA

– proveden 2016. godine. Financiran sredstvima Udruge i od sponzora.

Cilj projekta: organiziranje kvalitetno provedenog vremena djece sa tatama.