received_m_mid_1476726219902_2cc25d9b45_0

Na sastanku Hrvatske udruge za ravnopravno roditeljstvo i zamjenika ministra unutarnjih poslova održanog 14.10.2016. u 9:00 sati u sjedištu Ministarstva unutarnjih poslova u Savskoj 39, Zagreb nazočili su:

Od strane Hrvatske udruge za ravnopravno roditeljstvo :

  1. Kristijan Nikolić/dopredsjednik Hrvatske udruge za ravnopravno roditeljstvo
  2. Zvonko Grgec/član Hrvatske udruge za ravnopravno roditeljstvo
  3. Saša Švagelj/član Hrvatske udruge za ravnopravno roditeljstvo
  4. Dubravka Slivšek
  5. Melita Požgaj/član Hrvatske udruge za ravnopravno roditeljstvo

 

Od strane Ministarstva unutarnjih poslova :

Davor Blažević – zamjenik ministra unutarnjih poslova RH

 

Sastanak je počeo dobrodošlicom zamjenika ministra Davorom Blaževićem, uz ispriku u ime ministra Vlahe Orepića koji nažalost zbog poslovnih obaveza nije mogao nazočiti sastanku. Ponudio je predstavnicima udruge da sasvim neposredno , slobodno i direktno iznesu svoje probleme te kako ministarstvo i njegovi djelatnici mogu pomoći.

Kristijan Nikolić kao dopredsjednik Udruge upoznaje gosp. Blaževića sa primjedbama očeva i majki da policijski djelatnici ne postupaju po dužnosti, a to je ne izlazak na teren i ne izdavanje zapisnika. Daje primjer da roditelj po sudskoj presudi dođe vidjeti dijete, no majka to ne dozvoljava , a kako postoji pravomoćna sudska presuda, znamo da je to kazneno djelo. Gosp Blažević se sa tom tvrdnjom slaže. Kristijan nastavlja da nakon toga roditelj zove policijsku postaju , objašnjava im situaciju a oni odgovaraju da nisu dužni izaći na teren, a ako i izađu ne žele napisati zapisnik i ne žele ga dati roditelju. A bez zapisnika ne može se drugi roditelj kazneno prijaviti. Zato u ime udruge moli ministarstvo unutarnjih poslova da policijskim postajama u Hrvatskoj pošalju dopis sa predstavkom na rad policijskih postaja. Jer tu su u pitanju djeca i zaštita njihovih prava.

Gosp Blažević na to odgovara da nije pravnik po struci, no svakako razumije na temelju dosad rečenog o čemu se radi. Zakon je jasan. Policija treba sprovoditi zakone. Nema selektivnog pristupa te svugdje treba biti sprovedeno isto. Napominje nekoliko puta da tu nema mjesta selektivnosti.Ne bi ni trebalo sugerirati policiji takve stvari nego bi policija sama trebala sprovoditi te zakone.

Kristijan navodi primjer oca iz Dubrovnika koji je došao vidjeti svoje dijete u Zagreb po sudskoj presudi, no majka je zatvorila vrata i nije mu htjela dati dijete, zove policiju no oni nisu željeli izaći na teren. Navodi se isti primjer oca koji je iz Poreča došao vidjeti sina u Slavonski Brod i ista situacija. Tu su i roditelji i udruga nemoćni te se zato udruga odlučila obratiti MUP-u. A zna se da bez izlaska policijskih djelatnika i zapisnika roditelj ne može podnijeti kaznenu prijavu.

Blažević : policija je dužna po zakonu osigurat roditelju nesmetan dolazak da vidi svoje dijete, te napisati zapisnik. Policija neće presuđivati u nekakvom kaznenom postupku, to je nadležnost suda, ali dužna je osigurat nešto i konstatirat zatečeno stanje, da se vidi u sljedećem postupku da je netko od roditelja pokušao silom spriječiti drugog roditelja da vidi svoje dijete, a to je regulirano pravomoćnim sudskim rješenjem.

Kristijan na to napominje da se time krši Konvencija o pravima djece, sa čime se gosp. Blažević odmah složio. Na to mu Kristijan predaje potpisanu i ovjerenu predstavku od strane Hrvatske udruge za ravnopravno roditeljstvo o radu policije, te ga gosp Blažević pita o kojim se točno policijskim postajama u Hrvatskoj radi, te se nabrajanjem dolazi do činjenice da se radi o gotovo svim postajama. Dubrovačka uprava, istarska, sisačko-moslavačka, primorsko-goranska, splitsko-dalmatinska, zagrebačka…

Blažević na to utvrđuje da je naglasak ipak na čelnike policijskih uprava.

Kristijan : Djeca su u pitanju, dijete mora imati moućnost vidjeti svoga roditelja, policija mora štititi interese i prava djece, i u zakonu o policijskom postupanju djeca su navedena kao posebna kategorija.

Blažević : Navodi da su to specifične situacije, te kad su u pitanju djeca treba sa dodatnim emocijama pristupiti takvom problemu. Treba svakako imati za to dovoljno senzibiliteta. To su na neki način i ljudske tragedije, te treba biti razborit te se svi trebamo uključiti u to i zaštititi djecu. Razumno je da dođe do nekih verbalnih sukoba, no to treba smiriti a ne da se rješava preko leđa djece.

Blažević : na svaku dojavu policija treba izaći, a ima ljudi koji su devijantni, problematični a policija ne smije selektivno birati kada će izaći na teren. Zna da policija ima puno posla i da se negdje ogluši a to nije dobro. Posebno je to jasno u manjim sredinama, gdje svako zna svakoga, manje je policijskih službenika. Sa svoje strane u ime svoje i ministarstva ovo će iskomunicirati dalje da se provodi zakon . Uloga policije je preventivna, jer sama pojava policije nekako smiri ljude i djeluje preventivno ps
ihološki. Ovo je veliki sustav od 6000 ljudi, nisu svi savršeni i idealni. No sama pojava policije smiruje situaciju, a i po zakonu policija je zato tu, da štiti imovinu i građane i da pruži javnu sigurnost građanima. Zadovoljan je dolaskom članova udruge da čuje i ovu stranu koja je važna u rješavanju problema.

Gosp.Blažević nakon kratkog telefonskog razgovora sa ministrom obraća se Kristijanu da će svakako dati nalog da se ove sugestije iznesu ravnateljstvu policije. Zakon se treba sprovoditi i policija je tu da ga sprovodi, da osigura roditelju da viđa dijete po pravomoćnom rješenju. Svjestan je da problema ima jer zato je i udruga tražila razgovor u ministarstvu.

Kristijan : svoju djecu nisam vidio 9 godina, izmanipulirani su a sve zbog institucija, pristrani su svi, ali ja ne odustajem i borim se za prava sve djece a to je da uz sebe imaju oba roditelja. Ako sam ja ostao bez svoje djece, to ne znači da trebaju i drugi roditelji.

Na kraju sastanka zahvala za dolazak i za primanje u ministarstvu, potpisivanje potvrde o dolasku te slikanje članova udruge sa gosp. Blaževićem

Podijelite na društvenim mrežama: