da ostvari maksimalno kvalitetnu emocionalnu vezu sa oba roditelja kroz sve zajedničke aktivnosti u životu djeteta i roditelja, neovisno o tome radi li se o “tradicionalno muškim ili ženskim poslovima.”