U utorak 19.092023. u 20:00 sati u MO Horvati Srednjaci, Horvaćanska cesta 54, Ines Kovačić iz Udruge Životna linija (partner u projektu) održala je grupu podrške u sklopu projekta „ODABRALI TATE – djeca u fokusu “.

Na početku je sve pozdravila voditeljica projekta Melita Požgaj i ispričala što će se kroz deset mjeseci događati u sklopu projekta.

Ines Kovačić je izrazila zadovoljstvo što su ona osobno, kao i Udruga Životna linija, ponovno dio istoga, a zatim predstavila i objasnila način rada. Kako se bavi grupnom analizom, pojasnila je i benefite rješavanja problema u ovakvoj vrsti setinga, iako se ovdje radi o grupi podrške koje je više namijenjena podršci, razmjeni iskustava i međusobnom pomaganju. Kako svi naši problemi nastaju u nekoj od grupa, bilo onih obiteljskih, prijateljskih, poslovnih i slično, tako je uputno i probleme rješavati u nekoj vrsti grupe, navela je. Pozvala je korisnike da slobodno podijele što žele, a kako su navodili da imaju djecu različitih uzrasta, kroz razvojne faze djeteta im je pokušala približiti i pomoći kako bi što bolje razumjeli što se događa s njihovom djecom.

Razvoj djeteta je podijeljen u faze, pa se i razvoj ličnosti prije svega odvija u tim ranim fazama, do treće, odnosno pete godine život (poznat je slogan „prve tri su najvažnije’’). Ni ove faze, kao ni faze ličnosti ne mogu se strogo odijeliti već se mogu i preklapati, a njihovi tragovi ostaju, neki manje neki više, obilježja cijeloga života, čime oblikuju ono što zovemo crte ličnosti ili karakter.

Prva je oralna faza (1. godina života) u kojoj vodeću ulogu u toj fazi imaju usta koja imaju dvostruku funkciju: fiziološku potrebu i olakšanje stanja napetosti (gladi), što se osjeća kao libidno zadovoljenje. Slijedi analna faza (2. godina života) u kojoj uspostavom kontrole sfinktera dijete otkriva novi izvor ugode. Čin izbaciti ili zadržati sadržaj predstavlja zadovoljstvo koje će dijete moći svladati po svojoj volji. To je faza živčano-mišićnog sazrijevanja, koja je paralelna s ovladavanjem hoda. Treća je falusna ili genitalna faza (3. godina života) u kojoj dijete otkriva seksualni organ, počinje interes djeteta za to kako je rođeno. S tom fazom počinje i Edipska faza razvoja (3. do 5. godina života) u kojoj dominira potreba djeteta za svraćanjem pozornosti roditelja suprotnog spola i naklonost prema njemu (djevojčice prema ocu, dječaci prema majci). Dijadni odnos (majka-dijete) sve je više iza djeteta, a dolazi razdoblje triangulacije, kad se djetetova komunikacija proširuje i na oca. Dijete u toj fazi gaji naklonost prema roditelju suprotnog spola, ali voli i roditelja istog spola, iako istodobno prema njemu povremeno osjeća i rivalstvo. Zbog tog osjećaja rivalstva budi se u djetetu istodobno i osjećaj krivnje koji dolazi od Superega koji je sad u punom razvoju. Edipski konflikt nastao triangulacijom razrješava se identifikacijom s istospolnim roditeljem, tj. djevojčice u konačnici usvajaju ženske, a dječaci muške atribute. Superego od 5. do 6. godine pomaže djetetu prihvatiti zahtjeve roditelja. Slijedi razdoblje latencije (6. – 12. godina) ili „nagonskoga mira’’ koje obilježavaju nova očekivanja od roditelja, okoline, vršnjaka, polazak u školu, razvoj socijalizacije, a zatim adolescencija: rana (12.–15. godina) i prava (15.-18. godina) koju karakterizira buran razvoj, težnja za autonomijom, adolescentna pobuna i kriza, razvoj spolnog identiteta. Nakon adolescencije slijedi faza zrelosti.

Zanimljivo je kako je na prvoj grupi podrške najviše bilo riječi o djeci, a i sam naziv ovog, trećeg po redu, projekta ODABRALI TATE, nosi naziv DJECA U FOKUSU.

Preporuka svima koji žele aktivno sudjelovati u životu svoje djece i biti ravnopravni roditelj u njihovom životu, da i dalje prate objave na našim stranicama te sudjeluju na našim radionicama. 

Projekt “ODABRALI TATE”  provodi se uz financiranje Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u sklopu Poziva za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2023. godinu.

Sve radionice u sklopu projekta, kao i individualna i grupna savjetodavna pomoć  su besplatni.

Podijelite na društvenim mrežama: