O nama

Hrvatska udruga za ravnopravno roditeljstvo ( HURR ) osnovana 2009.godine te je jedina aktivna udruga u Hrvatskoj koja se bavi zaštitom prava djece na oba roditelja nakon razvoda i raskida veze.

Ciljevi udruge

Cilj osnivanja udruge je promicanja ravnopravnog roditeljstva, zaštite prava djeteta na cjelovitu obitelj, bez obzira na to žive li roditelji zajedno ili ne. Želimo da društvo razumije i učinkovito rješava probleme koji ometaju ili sprječavaju ravnopravno roditeljstvo, želimo da djeca uživaju u svome pravu na oba roditelja osiguranom Europskom konvencijom za ljudska prava.

Hrvatska udruga za ravnopravno roditeljstvo
Promicanje ravnopravnog roditeljstva
Promicanje

Ravnopravnog roditeljstva u svakom slučaju

Potaknuti društvo na ravnopravno roditeljstvo
Potaknuti društvo

Da razumije i učinkovito rješava probleme koji ometaju ili sprječavaju ravnopravno roditeljstvo

Pomoć djeci i njihovim obiteljima
Pomoć djeci i njihovim obiteljima

U ostvarenju ravnopravnog roditeljstva

Zaštita prava djeteta
Zaštita prava djeteta

Na cjelovitu obitelj, bez obzira na to žive li roditelji zajedno

Ravnopravno roditeljstvo

Naš rad temelji se na dugogodišnjem iskustvu te na stručnim publikacijama koje potvrđuju važnost ravnopravnog roditeljstva za pravilan psihofizički razvoj svakog djeteta.

Prema Konvenciji UN-a o pravima djeteta svako dijete ima pravo na roditeljstvo koje promiče njegovu dobrobit i puni razvoj potencijala. Takvo roditeljstvo podrazumijeva podjednaku ulogu oba roditelja, i majke i oca, u svakom dijelu a posebno u ranom razvoju djeteta. dječjih, te ljudskih prava. Republika Hrvatska, kao stranka Konvencije, uvrstila se među one napredne zemlje koje su preuzele obvezu osiguranja i zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda. Poštivanje, zaštita i promicanje ljudskih prava zadatak je koji proizlazi iz hrvatskoga Ustava, a o njegovu ostvarenju ovisi sigurnost i dobrobit današnjeg pučanstva, kao i budućih naraštaja.

Vizija:

Vizija Hrvatske udruge za ravnopravno roditeljstvo je ravnopravno i demokratsko društvo koje će svojim zakonima i provedbom tih zakona štititi one najslabije, a to su naša djeca.

Misija:

Misija Udruge je promicanje i zaštita prava djece na cjelovitu obitelj bez obzira da li roditelji žive zajedno te ravnopravno roditeljstvo koje će garantirati svakom djetetu ravnopravnu ljubav, brigu i obaveze oba roditelja, mame i tate.

Sponzori i donatori

Sponzor ravnopravnog roditeljstva
Sponzor ravnopravnog roditeljstva
Sponzor ravnopravnog roditeljstva
Sponzor ravnopravnog roditeljstva
FED
Sponzor ravnopravnog roditeljstva
Sponzor ravnopravnog roditeljstva
Sponzor ravnopravnog roditeljstva
Radenska
Forset
Veronika
Središnji ured za demografiju i mlade
Sponzor ravnopravnog roditeljstva
logo firme PROMAC
Grad Zagreb
Grad Zagreb