Tajnica Hrvatske udruge za ravnopravno roditeljstvo, gospođa Melita Požgaj i član udruge gospodin Zvonko Grgec prisustvovali su obilježavanju Međunarodnog danu starijih osoba 01.10.2023. na Bundeku i time najavili početak projekta BAKU I DJEDA SVAKO DIJETE TREBA koji će se provoditi od 01.10.2023. do 29.02.2024 i financiran je  sredstvima Grada Zagreba
Međunarodni dan starijih osoba – 01. listopada ‼️❤️????????????????
Obilježava se u cijelom svijetu. Proglasila ga je Glavna Skupština Ujedinjenih naroda 14. prosinca 1990. rezolucijom 45/106, da bi se naglasila važnost osiguravanja životne sredine koja se može prilagoditi potrebama i sposobnostima stanovnika treće dobi.
Načela Ujedinjenih naroda o skrbi za starije ljude ‼️ ⬆️
⬆️ NEOVISNOST
Starijim ljudima trebalo bi omogućiti sljedeće: – dostupnost prikladne hrane, vode, stanovanja, odjeće i zdravstvene skrbi kroz osiguranje dohotka, obiteljske podrške i potpore zajednice, te kroz samopomoć; – mogućnost rada ili pristup drugim aktivnostima kojima bi se osigurao dohodak; – mogućnost sudjelovanja u odlučivanju kada i prema kojem rasporedu će ići u mirovinu; – pristup odgovarajućim obrazovnim programima i programima obuke za stjecanje različitih vještina; – život u sigurnoj sredini koja se može prilagoditi osobnim potrebama i promijenjenim sposobnostima; – život u vlastitom domu što je duže moguće.
⬆️DRUŠTVENO SUDJELOVANJE
Stariji ljudi trebali bi: – ostati sastavni dio društva, aktivno sudjelovati u tvorbi i provedbi politike koja izravno utječe na njihovo blagostanje, kao i podijeliti svoja znanja i vještine s mlađim generacijama; – tražiti i stvoriti mogućnost za rad na korist svojoj društvenoj zajednici i za dragovoljno uključivanje u aktivnosti koje su primjerene njihovim interesima i sposobnostima; – organizirati pokrete ili udruge starijih ljudi.
⬆️SKRB
Stariji ljudi bi trebali: – imati koristi od svoje obitelji i zaštite i skrbi koju im pruža zajednica u skladu s društvenim stavom i kulturalnim vrednotama društva u kojem žive; – imati neometan pristup zdravstvenoj skrbi koja će im omogućiti održavanje i postizanje najbolje moguće razine tjelesnoga, društvenog i emotivnog blagostanja, te spriječiti ili odgoditi početak bolesti; – imati pristup socijalnim i zakonodavnim službama zbog poboljšanja samostalnosti, zaštite i skrbi; – moći koristiti odgovarajuće razine institucionalizirane skrbi kojom bi im se osigurala zaštita, rehabilitacija te socijalni i društveni poticaji u humanoj i sigurnoj sredini; – moći ostvariti ljudska prava i temeljne slobode tijekom boravka u bilo kakvoj ustanovi za skrb, liječenje ili prihvat starijih ljudi, uključujući cjelovito poštivanje njihovih vjerovanja, dostojanstva, potreba i privatnosti, kao i prava na odlučivanje o vlastitoj skrbi i kvaliteti življenja.
⬆️SAMOISPUNJENJE
Stariji ljudi bi trebali: – imati mogućnost ostvarenja cjelovita razvitka vlastitih potencijala; – imati pristup obrazovnim, kulturnim, duhovnim i rekreacijskim sredstvima društva u kojem žive.
⬆️DOSTOJANSTVO
Stariji ljudi bi trebali: – moći dostojanstveno i sigurno živjeti te biti zaštićeni od izrabljivanja i tjelesnog i duševnog zlostavljanja; – biti sigurni da će se s njima postupati pošteno bez obzira na dob, rasnu ili etničku pripadnost, invaliditet ili drugi status, kao i da će biti cijenjeni bez obzira na svoj gospodarski doprinos.

Podijelite na društvenim mrežama: