19.02.2021. održana je Izvanredna Skupština HURR-a sa početkom 16:30 sati.

Skupštini su bili nazočni sljedeći članovi : Oliver Čanić, Antonio Šušak, Nenad Hercigonja, Davor Ferdebar, Davor Sumpor, Zvonko Grgec, Željko Pernar  i  Melita Požgaj

Za zapisničara je jednoglasno izabrana Melita Požgaj a za ovjerovitelja zapisnika izabran je Zvonko Grgec.

Predložen je i jednoglasno usvojen sljedeći

D N E V N I   R E D :

1.Izbor zapisničara i ovjerovitelja

2.Izmjena i dopuna Statuta Hrvatske udruge za ravnopravno roditeljstvo

3.Aktivnosti HURR-a

4.Razno

ZAKLJUČCI  REDOVNE SKUPŠTINE :

  1. Konstatira se forum. Za zapisničara izabrana Melita Požgaj, za ovjerovitelja zapisnika Zvonko Grgec.
  2. Prisutnim članovima udruge podnesen je prijedlog Izmjene i Dopune Statuta :
  1. Prisutnim članovima udruge podnesen je prijedlog Izmjene i Dopune Statuta :

U Članku 8. Ciljevi udruge i ciljane skupine mijenja se tekst te sada glasi:

Područje djelovanja Udruge sukladno ciljevima : ljudska, socijalna djelatnost i zaštita okoliša i prirode, a ciljane skupine su djeca, roditelji, obitelji, građani – opća populacija, odgojno-obrazovne ustanove, udruge i građanske inicijative

Udruga je osnovana s ciljem :

-Promicanje ravnopravnog roditeljstva.

-Zaštite prava djeteta na cjelovitu obitelj, bez obzira na to žive  roditelji zajedno.

-Pomoći djeci i njihovim obiteljima u cilju ostvarivanja ravnopravnog roditeljstva

-Da društvo razumije i učinkovito rješava probleme koji ometaju ili sprečavaju ravnopravno roditeljstvo

-U svome djelovanju Udruga promiče i ostvaruje zamisli razvoja civilnoga društva i podizanja kakvoće života u svim segmentima, zaštite i očuvanja prirode i okoliša, te neposredno provodi ciljeve koji su opće korisni i humanitarnog karaktera.

 

U Članku 9.  Djelatnosti Udruge mijenja se tekst i sada glasi :

Djelatnosti Udruge :

-upoznavanje javnosti s problemima koji ometaju ili sprečavaju ravnopravno roditeljstvo;

-aktivno sudjelovanje u poboljšanju zakonske regulative te provedbe iste u relevantnim institucijama, radi učinkovitijeg rješavanja problema koji ometaju ili sprečavaju ravnopravno roditeljstvo;

-u skladu sa posebnim propisima : po potrebi pružanje adekvatne besplatne stručne psihološke pomoći djeci i njihovim obiteljima sa ciljem ostvarivanja ravnopravnog roditeljstva;

-u skladu sa posebnim propisima : rad volontera ( telefonsko savjetovanje) na liniji za djecu i njihove roditeljske sa ciljem ostvarivanja ravnopravnog roditeljstva;

-organizacija javnih manifestacija u cilju promidžbe Udruge, te sakupljanja i pružanja humanitarne pomoći;

-organiziranje grupa samopomoći za roditelje koji imaju poteškoća u ostvarivanju ravnopravnog roditeljstva;

-edukacija volontera za telefonsko savjetovanje i usavršavanje stručnjaka putem seminara, tečajeva, vježbi i sl.;

-poticanje istraživanje o dobrobiti ravnopravnog roditeljstva u Hrvatskoj ;

-izdavačka djelatnost u skladu sa posebnim propisima;

-organiziranje stručnih i znanstvenih skupova;

-organiziranje prigodnih manifestacija u skladu sa posebnim propisima u svrhu upoznavanja šire javnosti s problematikom koja onemogućava ravnopravno roditeljstvo;

-aktivna suradnja s hrvatskim i međunarodnim institucijama koje zagovaraju i promiču ravnopravno roditeljstvo i koje se bave zaštitom prava djece na roditelja te sudjelovanje u njihovom radu;

-okupljanje svih zainteresiranih čimbenika društva, koji su voljni raditi u osvješćivanju i upoznavanju javnosti za probleme koji onemogućavaju ravnopravno roditeljstvo;

-promicanje i razvoj volonterstva

-razvojna suradnja na području ljudskih prava, obrazovanja, ravnopravnosti spolova, zaštiti okoliša i prirode te ostala razvojna suradnja.;

-očuvanje prirode i zaštita okoliša u skladu sa posebnim propisima organiziranjem edukacija, savjetovanja i različitih aktivnosti.

 

Prijedlozi Izmjena i dopuna Statuta jednoglasno su prihvaćene od svih prisutnih članova skupštine.

  1. Tajnica Udruge podnijela je članovima Skupštine dosadašnje i buduće aktivnosti HURR-a u 2021.godini :

ODRAĐENE AKTIVNOSITI :

-Otvorene Info točke :

  1. Velika Gorica Dom kulture Galženica i Pučko otvoreno učilište

2. OŠ Đuro Pilar Slavonski Brod

3. Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“ u Karlovcu

-19.01.2021. dogovor suradnja sa Domagoj Ribafish

-20.01.2021. izjava HURR-a u Slobodnoj Dalmaciji

-21.01.2021. – potpisivanje Ugovora sa udrugom Pet plus Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice „Tu sam da ti pomognem #niSIsam“. Partneri

-04.02.2021. – sastanak sa Tin Pongrac, predsjednik udruge Životna linija

-11.02.2021. – razgovor o suradnji sa Tea Werner iz 400 pr agencije i klijenta dermokozmetički brand La Roche-Posay

-13.02.2021. emisija Alpe Dunav Jadran o volonterima i našem članu Zvonku Grgecu, dobitniku volonterskog Oskara za 2020.godinu

-15.02.2021. – predan projekt za EU natječaj u suradnji sa MaNabu platformom

-17.02.2021. – dogovor sa novinarom Aleksandrom Stankovićem u vezi emisije NU2 i njegove gošće pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Višnjom Ljubičić

PLANOVI :

19.03.2021. – obilježavanje Dana očeva. Trg Petra Svačića od 16-18  h. Prigodni program uz obitelji sa djecom, koji će zajedno sa organizatorom i volonterima čistiti parkić te za to dobiti prigodne nagrade. Gost i moderator : Domagoj Jakopović Ribafish

18.04.2021. – sudjelovanje na Projektu Ilica sa projektom SRETNO DJETINJSTVO. Organizacija dječje kreativne radionice, izložba dječjih radova, savjetovanje i edukacija

22.04.2021. obilježavanje Dana planete zemlje. Akcije na otvorenom u suradnji sa MaNabu platformom

15.05.2021. – obilježavanje Dana obitelji. Program planiran u Karlovcu, u suradnji sa gradskom četvrti Zvijezda. Planirano savjetovanje i kratka predavanja  na temu ravnopravnog roditeljstva, te zajedničko čišćenje kvartovskog parka uz prigodni program

  1. Član Davor Sumpor ponudio je da podnese pismeni upit Fakultetu prometnih znanosti za dopuštenje upotrebe prostorije za sastanke Udruge. Član Davor Ferdebar na molbu Udruge prihvatio je tiskanje letaka.

Predsjednik Oliver Čanić obavijestio je prisutne o upitu novinarke Roditelji.hr o suradnji u pisanju članaka o ravnopravnom roditeljstvu.

Zaključak svih prisutnih bio je da je aktivnost Udruge pojačana , vidljiva je u medijima te su potrebne nove aktivnosti kojima bi se osvijestila javnost, društvo, institucije i roditelji o važnosti ravnopravnog roditeljstva kao najboljeg interesa djece.

 

Podijelite na društvenim mrežama: