18.10.2022. održana je  Izborna Skupština Hrvatske udruge za ravnopravno roditeljstvo u Zagrebu, na adresi  Horvaćanska 54, s početkom u 19:00 i završetkom u 20:00 sati.

Skupštini su bili nazočni sljedeći članovi : Hrvoje Jukić, Leonard Sever, Neven Juričić, Toma Bačić, Zvonko Grgec, Željko Pernar, Jan Podsednik, Oliver Čanić i Melita Požgaj
Za zapisničara je jednoglasno izabrana Melita Požgaj, a za ovjerovitelja zapisnika izabran je Zvonko
Grgec.

Predložen je i jednoglasno usvojen sljedeći
D N E V N I R E D :
1. Izbor zapisničara i ovjerovitelja
2. Izbor predsjednika HURR-a
3. Izbor tajnika HURR-a
4. Izbor članova Upravnog odbora HURR-a
5. Razno

ZAKLJUČCI REDOVNE SKUPŠTINE :
1. Konstatira se forum. Za zapisničara je izabrana Melita Požgaj, za ovjerovitelja zapisnika Zvonko Grgec.
2. Predsjednik Oliver Čanić otvorio je Skupštinu te postavio pitanje prisutnim članovima imaju li prijedlog za izbor predsjednika HURR-a. Svi prisutni složili su se da dosadašnji predsjednik i dalje obavlja svoju dužnost te je jednoglasno Oliver Čanić izabran za predsjednika Hrvatske udruge za ravnopravno roditeljstvo.
3. Za tajnicu Hrvatske udruge za ravnopravno roditeljstvo jednoglasno je izabrana dosadašnja tajnica gđa Melita Požgaj
4. Kod izbora članova Upravnog odbora HURR-a predsjednik Oliver Čanić pročitao je mail dosadašnje članice Ksenije Slunjski i člana Antonia Šuška koji zbog poslovnih obaveza nisu mogli nazočiti Skupštini a u kojima prihvaćaju, ako bude izabrani, daljnje članstvo u Upravnom odboru. Prisutni dosadašnji članovi Upravnog odbora Željko Pernar, Hrvoje Jukić i Jan Podsednik potvrdili su da prihvaćaju i dalje biti članovi Upravnog odbora. Tajnica Melita Požgaj predložila je da uz dosadašnje članove zbog iznimnog doprinosa u radu udruge bude izabran i član Toma Bačić, što je jednoglasno prihvaćeno. Jednoglasnom odlukom na Izbornoj skupštini izabrani su predsjednik Oliver Čanić te članovi Upravnog odbora : Ksenija Slunjski, Hrvoje Jukić, Jan Podsednik, Antonio Šušak, Željko Pernar i Toma Bačić
5.Pod točkom Razno predstavljene su ukratko dosadašnje aktivnosti Udruge te aktualne aktivnosti vezane uz provođenje projekta „ODABRALI TATE-budućnost djece“. Tajnica udruge naglasila je veliku medijsku pozornost koju je Udruga privukla dosadašnjim radom te potrebu jačanja Udruge kroz aktivan angažman svih u Udruzi. Posebno je zahvalila na volonterskom angažmanu svih članova Udruge, a posebno prisutnih.

Zaključak svih prisutnih bio je da je aktivnost Udruge pojačana , vidljiva je u medijima te su potrebne nove aktivnosti kojima bi se osvijestila javnost, društvo, institucije i roditelji o važnosti ravnopravnog roditeljstva kao najboljeg interesa djece.

Podijelite na društvenim mrežama: