21.02.2022. u sklopu projekata “ODABRALI TATE “ i “ODABRALI MAME I TATE” otvorena je info točka u Pravnoj klinici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na adresi Ul. Jurja Žerjavića 6. 

Statistički pokazatelji ukazuju na to da se u Hrvatskoj svaki treći brak raspada i zavisno od godine broj razvedenih brakova kreće se od 5000 – 7000. Procjenjuje se da u postupcima razvoda svake godine sudjeluje cca 5000 djece.

O važnosti oba roditelja u odgoju djece i o ravnopravnom roditeljstvu postoji niz istraživanja te znanstvenih i stručnih radova. Primjer su nam pozitivna iskustva iz europskih zemalja na koja se uvijek pozivamo.

Zajednički odgoj kroz aktivno sudjelovanje oba roditelja – stvara sretniju djecu koja kasnije izrastaju u zdrave i psihički stabilne osobe.

21.02.2022. dogovorena je suradnja  grupe za suzbijanje diskriminacije Pravne klinike Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske udruge za ravnopravno roditeljstvo.

Cilj suradnje je studentima polaznicima Pravne klinike omogućiti stjecanje neposrednog iskustva o funkcioniranju pravnih instituta u njihovom socijalnom kontekstu, produbljivanju znanja o primjeni pravnih pravila u praksi te stjecanje praktičnih vještina.
Cilj je suradnje i da studenti, po svim standardima struke i profesionalne pravničke etike, u određenom broju slučajeva pruže pravnu pomoć i na taj način doprinesu sustavu pružanja besplatne pravne pomoći u javnom interesu namijenjenom ostvarivanju ustavnih načela jednakosti sviju pred zakonom, prava na pristup sudovima i drugim tijelima koja odlučuju o pravima građana, te pravičnog suđenja u razumnom roku.
Ponosni smo što je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu u našoj Udruzi prepoznao partnera te se veselimo suradnji kojom ćemo zajedno raditi na suzbijanju diskriminacije kojoj su izloženi roditelji u pokušajima da zaštite prava svoje djece na oba roditelja.
 
Projekt “ODABRALI MAME I TATE” je financiran iz proračuna Grada Zagreba.
“Sadržaj svih publikacija u isključivoj je odgovornosti HURR-a i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Grada Zagreba”

Projekt “ODABRALI TATE”  financira Središnji državni ureda za demografiju i mlade u sklopu Poziva za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2021. godinu.

Sve obavijesti o radionicama, edukativnoj, savjetodavnoj i psihosocijalnoj pomoći bit će pravovremeno dostupne na web stranici i fb stranici Hrvatske udruge za ravnopravno roditeljstvo. RADIONICE SU BESPLATNE. 

Voditeljica projekata  : gđa Melita Požgaj

Mjesto provedbe projekta je Grad Zagreb, s time da će se savjetodavna pomoć putem mailova i telefona pružiti korisnicima iz cijele Hrvatske. 

Sve obavijesti o radionicama, edukativnoj, savjetodavnoj i psihosocijalnoj pomoći bit će pravovremeno dostupne na web stranici i fb stranici Hrvatske udruge za ravnopravno roditeljstvo.

 

SVE RADIONICE SU BESPLATNE. 

Podijelite na društvenim mrežama: