U suradnji sa udrugom Životna linija uz svakodnevnu savjetodavnu pomoć Hrvatska udruga za ravnopravno roditeljstvo od danas će pružati i emocionalne potporu.

Udruga Životna linija osnovana je radi emocionalne potpore osobama u teškim životnim situacijama. Nude besplatnu emocionalnu pomoć putem online grupa za potporu. Rade na principu grupne analize. Moguće je kreiranje nove grupe za korisnike Hrvatske udruge za ravnopravno roditeljstvo ili uklapanje u postojeću grupu(pritom koriste aplikaciju Zoom) Za osobe koje preferiraju individualno savjetovanje moguća je i takva pomoć, također besplatno.

Korisnici se mogu prijaviti preko Hrvatske udruge za ravnopravno roditeljstvo ili direktno na kontakte udruge Životna linija : https://zivotnalinija.hr/
https://www.facebook.com/udruga.zivotna.linija/

Podijelite na društvenim mrežama: