U Hrvatskoj su nažalost rijetki očevi kojima je dodijeljena skrb nad djetetom. Tada se naravno poteže pitanje alimentacije, tj uzdržavanje djeteta od strane roditelja sa kojim ono ne živi. Česta je situacija da drugi roditelj, u ovom slučaju majka, ne plaća alimentaciju te se tako dijete i otac nađu u teškoj materijalnoj situaciji. 

Link na tekst u današnjem Večernjem listu :

 https://www.vecernji.hr/vijesti/tuzio-sam-majku-jer-je-trazila-polovicu-nase-kuce-na-moru-1200676

Ovaj tekst zanimljiv je iz više razloga pa ćemo pokušati objasniti/analizirati roditeljima za ubuduće kako se trebaju postaviti.

„Tužbe protiv majki rijetke su, ali su se u zadnje vrijeme ipak počele češće podizati. Općinski sud u Osijeku u posljednjih je godinu dana imao pet takvih tužbi i sve ih je već riješio dosudivši majkama da moraju platiti alimentaciju.“

Ova rečenica izuzetno je zanimljiva i u potpunosti demaskira prisutnu manipulaciju da su isključivo očevi ti koji ne plaćaju uzdržavanje.

Dakle od 5 podignutih tužbi na Općinskom sudu u Osijeku u posljednjih godinu dana, u svih 5 je odlučeno da majka mora platiti uzdržavanje koje je izbjegavala, dakle  5/5 = 100 %.

O tome naša Udruga već godinama govori da je u postocima podjednak broj nesavjesnih roditelja koji izbjegavaju plaćati uzdržavanje, bilo da je riječ o ocu ili majci. Brojčano je takvih očeva više zbog jednostavne činjenice da su rijetki očevi kojima su djeca povjerena na zajednički život, a majka dužna plaćati uzdržavanje.

Mit se polako, ali sigurno razotkriva!
„Sud je prihvatio dokaz da je majka doprinosila po 200 kuna mjesečno za internet“

Općinski građanski sud u Karlovcu nije smio prihvatiti 200 kuna mjesečno za internet kao plaćanje dijela alimentacije, ako djetetova majka nije imala pisani sporazum sa djetetovim ocem u tom smislu, već kao poklon djetetu. Takav stav zauzima Županijski sud u Zagrebu kada su u pitanju očevi, o čemu postoje brojne odluke. Ako je Općinski građanski sud u Karlovcu to prihvatio kao plaćanje dijela alimentacije bez pisanog sporazuma, onda je išao neopravdano u korist djetetovoj majci i ovo je jedan od pokazatelja dvostrukih kriterija, jedni za majke – drugi za očeve!

 

„Ona je rekla da ne želi kuću, jer da smo to moja majka i ja gradili, pa neka mi bude, a ja sam rekao da mi ne treba njen novac za dijete.“

Ovo je krivi način razmišljanja i potpuno nepoznavanje zakona i prava djeteta.

Naime, alimentacija je pravo DJETETA! I nitko nema pravo pa niti roditelj s kojim dijete živi odreći se alimentacije u ime DJETETA!

Prebijanja tipa ako ti meni kuću, ja tebi neću alimentaciju ne dolaze u obzir i to roditelji moraju znati. Ako postoji dug za alimentaciju on se mora, prije svih, naplatiti sa zateznom kamatom! Problem neriješenih imovinsko-pravnih odnosa u pogledu kuće rješavaju se u zasebnom postupku koji nema nikakve veze sa postupkom za naplatu alimentacije!

 

„Tomislav će odustati od naplate 50.000 kuna za alimentaciju ako ona odustane od potraživanja isplate polovice kuće od oca.“

 

Kao i prethodna rečenica ovo ne dolazi u obzir, ako postoji dug za alimentaciju on se mora naplatiti, a neriješeno imovinsko-pravno pitanje kuće rješava se u drugom postupku koji nema veze sa naplatom duga za uskraćenu alimentaciju.

 

VAŽNO:

 

OČEVI vrlo dobro znamo da ste nakon dugogodišnje, iscrpljujuće borbe za prava djeteta sretni kad vam se dijete povjeri na zajednički život i da ste se spremni odreći alimentacije i ne pokretati tužbe protiv nesavjesnih majki. Ali nemate pravo na to, ne smijete se odricati alimentacije u ime malodobnog DJETETA!

Alimentacija ne pripada niti vama niti djetetovoj majci – već DJETETU! Dijete ima pravo na nju!

 

Podijelite na društvenim mrežama: