30.03.2020. MAIL MINISTARSTVA ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU UPUĆEN HRVATSKOJ UDRUZI ZA RAVNOPRAVNO RODITELJSTVO:

Poštovani,

Centrima za socijalnu skrb Ministarstvo je dostavilo uputu o provođenju mjera obiteljsko pravne zaštite djece u okolnostima pandemije COVID 19. Uputa se odnosi na mjere obiteljsko pravne zaštite koje je centar za socijalnu skrb izrekao i koje se već provode.

Mjere obiteljsko pravne zaštite u nadležnosti centra za socijalnu skrb: stručna pomoć i podrška roditeljima, kada je procijenjeno da im je potrebna stručna pomoć u pravilnom podizanju djeteta te intenzivna stručna pomoć i nadzor nad roditeljskom skrbi, kada je ugrožen pravilan razvoj, zdravlje i sigurnost djeteta, u situaciji pandemije virusom, provode se na način da centri za socijalnu skrb svakodnevno telefonski i putem dr. telekomunikacijskih sredstava kontaktiraju roditelje i prate dinamiku odnosa u obitelji.

Kada roditelji trajno ne žive zajedno, a ne mogu se sporazumjeti o roditeljskoj skrbi, odluku o roditeljskoj skrbi ili pojedinom njenom sadržaju, u koji spada i ostvarivanje osobnih odnosa djeteta i roditelja s kojim dijete ne stanuje, na prijedlog roditelja ili djeteta, donosi sud. Roditelji su dužni poštivati pravomoćnu odluku suda. Centar za socijalnu skrb ne može provoditi odluke drugih tijela, u ovom slučaju suda.

Roditelj koji ne može ostvarivati osobne odnose s djetetom temeljem pravomoćne odluke suda, može podnijeti sudu prijedlog za ovrhom pravomoćne sudske odluke. U postupku sud može, prije ovrhe sudske odluke, odlučiti o izricanju mjera osiguranja.

Centar za socijalnu skrb će na zahtjev roditelja koji ne može ostvariti osobne odnose s djetetom po pravomoćnoj odluci suda, prvenstveno savjetodavnom stručnom pomoći, upućivanjem roditelja u psihoterapeutske i slične programe, uputiti roditelje na obvezu poštivanja pravomoćne sudske odluke te međusobnu suradnju roditelja zbog provođenja sudske odluke.

Kada su roditeljski odnosi ozbiljno narušeni zbog čega nije moguće normalno održavanje osobnih odnosa roditelja i djeteta, sud može donijeti odluku da se osobni odnosi roditelja i djeteta odvijaju pod nadzorom stručne osobe koju određuje centar za socijalnu skrb, temeljem pravomoćne odluke suda.

Za slučajeve kada je donesena pravomoćna odluka suda o ostvarivanju osobnih odnosa pod nadzorom stručne osobe koju rješenjem određuje centar za socijalnu skrb, Ministarstvo je uputilo centre za socijalnu skrb da se isti neće ostvarivati u slijedećih 30 dana, a da je drugi roditelj u navedenom periodu dužan omogućiti kontakt djetetu putem elektroničkih medija i/ili telekomunikacijskih sredstava (telefon, Skype, WhatsApp, Viber i sl.).

Nadalje je uputilo da se osobni odnosi između djeteta i roditelja s kojim dijete ne stanuje i nemaju izrečenu sudsku mjeru, odvijaju prema dogovoru i procijeni roditelja odnosno prema sudskim odlukama, ali putem izravnih ili neizravnih oblika komunikacije.

Konflikti roditelja zbog ostvarivanja osobnih odnosa roditelja i djeteta ne smatraju se žurnom situacijama. Sukladno Zakonu, potreba poduzimanja žurne mjere obiteljskopravne zaštite djeteta, podrazumijeva ugroženost djetetovog života, razvoja, zdravlja i sigurnosti.

Osobni odnosi između djece i roditelja s kojim dijete ne stanuje, a nemaju izrečene sudske mjere odvijaju se prema dogovoru roditelja.

U svakom slučaju, u ovoj izvanrednoj situaciji prvenstveno je obveza i odgovornost roditelja postizanja dogovora i prilagođavanje ostvarivanja osobnih odnosa roditelja i djeteta, sukladno mjerama zaustavljanja pandemije COVID 19 te bi se osobni odnosi, za vrijeme trajanja ove izvanredne situacije trebali odvijati preko telefona ili Skypa radi zaštite zdravlja djeteta.

Roditelj s kojim dijete ne stanuje ne bi trebao inzistirati na osobnim odnosima prema odluci suda već, uz pomoć centra za socijalnu skrb ostvarivati osobne odnose putem telefona i/ili Skypa. Inzistiranje i nemogućnost dogovora roditelja upućuje ugrožavanje najboljeg interesa djeteta koji bi u ovoj situaciji trebao biti primaran.

Dalje, poznato vam je da Nacionalni stožer svakodnevno donosi sve rigoroznije mjere za građane, kako bi se što djelotvornije spriječilo širenje pandemije COVID 19. Tako je od kraja prošlog tjedna ograničeno svako kretanje građana, osim izlaska iz kuće zbog nabavke namirnica i lijekova i dolaska na posao. Ukinut je gradski i međugradski prijevoz te kretanje građana izvan mjesta prebivališta, osim s propusnicom.

Slijedom uputa Nacionalnog stožera, i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, usklađuje svoje upute za postupanja ustanova socijalne skrbi.

S poštovanjem,
Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb

[email protected]

https://mdomsp.gov.hr

Podijelite na društvenim mrežama: