14.04.2021. održan je sastanak predstavnika Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike sa predstavnicima Hrvatske udruge za ravnopravno roditeljstvo.

 

Sastanku prisustvovali:

Predstavnici HURR-a :  Oliver Čanić/predsjednik, Melita Požgaj/tajnica i Hrvoje Jukić/odvjetnik

Predstavnici Ministarstva: gđa. Margareta Mađerić/državna tajnica i gđa. Josipa Crnoja Bartolić/ načelnica Sektora za zaštitu djece i obitelji 

 

Predstavnici HURR zahvalili su na organiziranju sastanka te su izrazili razočaranost što sastanku ne prisustvuje ministar Josip Aladrović. Obzirom na ozbiljnost teme te 11 godina iskustva rada udruge na zaštiti prava djece bilo je očekivan dolazak Ministra, na što je gđa Mađerić odgovorila da je Ministar spriječen zbog obaveza u Vladi ali da nas vidi kao partnere u zaštiti prava djece te će na sljedećim našim sastancima sigurno biti prisutan. Odmah su predložile kontinuitet sljedećih sastanaka Ministarstva i Udruge. Upoznati su sa radom Udruge te uključenosti u Radnoj skupini za izradu Obiteljskog zakona te nas vide kao važne sugovornike u rješavanju pitanja obiteljskog nasilja i zaštite prava djece. Pritom su svjesni važnosti  promicanja prava djece i ravnopravnog roditeljstva za što se Udruga zalaže a svi imamo zajednički cilj a to je zaštita prava djeteta na cjelovitu obitelj i sretno djetinjstvo za svu djecu.

 

Teme koje su pokrenuli predstavnici Udruge bile su:

-načini rješavanja problema obiteljskog nasilja

-prevencija nasilja uvođenjem ravnopravnog roditeljstva u zakone

-razlike u oblicima obiteljskog nasilja

-prepoznavanje manipulacije

-obiteljski sudovi

-reorganizacija sustava

-obiteljski zakon

-reorganizacija u pogledu sudjelovanja posebnih skrbnika

 

Obzirom da je Ministarstvo osnivač Centra za posebno skrbništvo a Udruzi pristižu brojne primjedbe i prigovori na njihov rad, Udruga predlaže da se vidi kako da se organizacijski riješe brojni problemi, posebno nepojavljivanje posebnih skrbnika na sudu i kopiranje mišljenja centara bez da su posebni skrbnici razgovarali sa roditeljima ili djetetom u postupku.

Odvjetnik Jukić naglasio je čestu ne komunikaciju između centara i ne suradnju centara  koji su nadležni za jedan predmet te mišljenja koja su gotovo pa suprotna u istom postupku pri čemu se nanosi velika šteta prvenstveno djeci.

Državna tajnica naglasila je kako 3.godinu za redom Ministarstvo intenzivno provodi niz aktivnosti i mjera protiv nasilja u obitelji i nad djecom  te je predložila da na sljedećem sastanku prezentiraju  što je sve u vezi toga učinjeno i koji su planovi za nadolazeće razdoblje. Pripremili su 6 ugovore za 6 županija za sklonište žrtvama nasilja, ženama, djeci i muškarcima. Na to je Udruga upozorila na porast nasilja nad muškarcima, obzirom na evidenciju koja se vodi u Udruzi. Svi prisutni su se  složili da nažalost muškarci rijetko prijavljuju nasilje i da je to je nažalost tabu tema te je potrebno raditi na edukaciji i osnaživanju muškaraca po toj temi. Pritom je naglašeno da bi se ta problematika uopće mogla počet rješavati mora se sagledati sa perspektive oba spola, a posebno iz perspektive djeteta. Sagledavanje nasilja iz perspektiva jednog spola, kao što je sada slučaj, dovodi do toga da se problem neće moći riješiti. A jedna od najvećih pritužbi na rad centara od strane roditelja su dvostruki kriteriji obzirom na spol roditelja.

Državna tajnica naglasila je važnost edukacije socijalnih radnika i suradnja sa drugim institucijama te da je ključno da bez obzira koja je vrsta predstavke, anonimna ili potpisana, od stručnih radnika ili korisnika odmah ide u Upravni ili Inspekcijski nadzor.

Načelnica je u razgovoru spomenula da kreće osnivanje Obiteljskih sudova gdje će biti zaposleni stručnjaci pomažućih struka, na što se odvjetnik Jukić nadovezao kako Udruga govori i piše o toj temi i neophodnom osnivanju Obiteljskih sudova unazad 10 godina. Predsjednik udruge spomenuo je statističke podatke iz 2019. za Grad Zagreb gdje se u presudama na sudovima na osnovu mišljenja centra 76 % djece povjerava majkama na zajednički život. Načelnica napominje da Ministarstvo ne smije i ne može utjecati na stručne procjene centara, te na predsjednikov prijedlog da se pogledaju primjeri u drugim zemljama navodi da u Hrvatskoj postoji Lista za procjenu razvojnih rizika, Lista za procjenu sigurnosti te je u tijeku standardizacija Liste za manipulativno roditeljstvo.

Načelnica je najavila novi Zakon o socijalnoj skrbi, na čijem prijedlogu se radi već dosta dugo, te se očekuje u lipnju da bi krenuo u proceduru. Njime bi se oformile jedno tijelo kojim bi se ujednačila praksa svih centara te ostvarila prohodnost komunikacije među centrima. Kada dođe na Javno savjetovanje pojedinci i udruge moći će se o njemu očitovati. U sklopu Ministarstva osnovat će se neovisno Povjerenstvo koje će se oformiti sa ciljem da rješava predstavke i pritužbe kojih ima jako puno, oko 5000 godišnje. Članovi Povjerenstva bit će iz ne vladinog sektora, istaknuti stručnjaci iz određenog područja. Odvjetnik Jukić naglasio je da Udruga želi biti uključena u što više projekata i budućih izmjena  obzirom na dugogodišnje znanje, informacije i edukacije koje bi mogli primijeniti, sa čime su se složile predstavnice Ministarstva.

Naglasile su da je zajednički interes svima djeca i da je Ministarstvo za suradnju i za razgovor sa svima te im je jako važno da se unaprijedi sustav socijalne skrbi kako bi se pomoglo svakom djetetu da živi bezbrižno.

U nekoliko navrata u razgovoru su se dotakli problema manipulativnog roditeljstva te na koji način i kako ga treba što brže zaustaviti.

Načelnica je zamolila da se pogleda novi Zakon o posebnom skrbništvu koji je donesen na ljeto i u kojem je jako važno da će se u rad posebnih skrbnika uvesti uvesti struka koja će se zaposliti, a to su socijalni radnici i psiholozi.

Tema vezana uz Obiteljski zakon ostavljena je za idući sastanak . 

Na upit načelnice koja je poruka Udruge te na što bi Ministarstvo trebalo skrenuti pažnju centrima odgovor je bio jasan : Da se ravnopravno odnose prema svojim korisnicima posebno u pogledu roditeljske skrbi te da budu jednako zastupljeni u ostvarivanju roditeljskih prava, te da se pravodobno reagira na manipulacije roditelja i tako zaštite djeca.

 

Razgovor je završen prijedlogom za kontinuitetom budućih sastanaka Ministarstva i Udruge te  potreba međusobne suradnje i  otvorenost za razgovore u radu na zaštiti prava djece.

 

 

 

Podijelite na društvenim mrežama: