10.12.2019. u krugu članova obilježena je 10.godišnjica rada Hrvatske udruge za ravnopravno roditeljstvo.  Mirno druženje počelo je minutom šutnje za člana i prijatelja, tatu Darija Pulina iz Poreča.

Predsjednik Oliver Čanić, jedan od osnivača Udruge dao je kratak rezime 10 godina rada i napredovanja Udruge. Tajnica Melita Požgaj osvrnula se na nedavna  događanja vezana uz Udrugu te podijelila članovima Zahvalnice za iznimno zalaganje na zaštiti prava djece te promicanju ravnopravnog roditeljstva  kao najboljeg modela skrbi nad djecom. Član udruge i upravnog odbora odvjetnik Hrvoje Jukić izložio je sa svoje strane napredak u saznanju i promijeni djelovanja struke kada je pitanje skrb nad djecom i ostvarivanje ravnopravnog roditeljstva kao najboljeg interesa za djecu. 

Prikazan je film “Tata od formata” koji je Centar za kulturne djelatnosti snimio u suradnji sa Udrugom te u kojem 2 člana pričaju kako je to biti “tata od formata”. 

Zaključak svih prisutnih bio je da se treba još više i jače u zajedništvu zalagati za prava djece, i dalje utjecati na javnost, medije i struku te ostvariti zajedničku suradnju sa mnogobrojnim institucijama u ostvarivanju ravnopravnog roditeljstva kao jedinog i pravog interesa naše djece. 

 

         

 

         

Podijelite na društvenim mrežama: