O nama

Cilj

Hrvatska udruga za ravnopravno roditeljstvo - o namaNašoj Udruzi svakodnevno se javljaju roditelji iz čitave Hrvatske, većinom su to očevi, ali javljaju se i majke, bake, djedovi, svi oni koji su pogođeni nemogućnošću viđanja vlastitog djeteta ili unuka.

Cilj naše udruge je promicanja ravnopravnog roditeljstva, zaštita prava djeteta na cjelovitu obitelj, bez obzira na to žive li roditelji zajedno ili ne. Želimo da društvo razumije i učinkovito rješava probleme koji ometaju ili sprječavaju ravnopravno roditeljstvo, želimo da dijeca uzivaju u svome pravu na oba roditelja osiguranom Europskom konvencijom za ljudska prava, te da državne institucije počnu raditi za djecu a ne protiv njih.

 

Zalažemo se

 • da se u Hrvatskoj, kao i u drugim zemljama, uvede zajedničko fizičko skrbništvo već na prijedlog jednog roditelja
 • da se u centrima za socijalnu skrb i sudovima primjenjuje Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava koje je i RH potpisnica
 • da se djeci omogući opsežno vrijeme sa oba roditelja, mamom i tatom
 • da se prekine sa šikaniranjem i diskriminacijom djece i roditelja, posebno očeva u centrima za socijalnu skrb i na sudovima
 • da postoji mogućnost revizije drugostupanjskih (županijski sudovi)odluka koje se tiču legitimnih prava djece
 • da se zakoni koji se odnose na ovu problematiku provode dosljedno, a ne selektivno, odnosno da postoji praksa koja se temelji na važećem zakonu, konvencijama i ustavu
 • da se u zakonodavstvo implementira „poseban zastupnik djeteta“ kao što propisuje Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava
 • da se prestanu privoditi očevi na temelju lažnih optužbi za nasilje u obitelji
 • da se definiraju kriteriji na temelju kojih se određuje koji je roditelj podobniji da mu se dijete povjeri na zajednički život
 • da se na svim sudovima formiraju obiteljski odjeli koji će se baviti isključivo ovom problematikom
 • da se poštuje spolna ravnopravnost na Općinskim sudovima, posebice na Obiteljskim odjelima, gdje bi se trebao poštivati uzus o najmanje 40% podzastupljenoga spola
 • da postoje jasne sankcije za nesavjesne djelatnike sustava koji rade na štetu djece i roditelja
Hrvatska udruga za ravnopravno roditeljstvo

Učlani se u Hrvatsku udrugu za ravnopravnost roditeljstva i zajedno s nama kreni u borbu za svoja prava

Učlani se

O problemu neravnopravnog roditeljstva dovoljno govore i

Statistički podatci

Statistika je preuzeta sa stranice Državnog Zavoda za statistiku

5205
Ukupni broj djece razvedenih
4039
Broj djece dodijeljeno majkama
645
Broj djece dodijeljeno očevima
489
Broj djece dodijeljeno oba roditelja
Pročitajte naše

Najnovije vijesti

INFO TOČKA ILICA

18.09.2022. u sklopu projekata “ODABRALI TATE “ i “SRETNO DJETINJSTVO” otvorena je info točka u Ilici u vrijeme održavanja Projekt Ilica: Q’Art  Statistički pokazatelji ukazuju na to da se u Hrvatskoj svaki treći …

SRETNO DJETINJSTVO U ILICI

U nedjelju 18.09.2022.  Hrvatska udruga za ravnopravno roditeljstvo sudjelovala je u Projektu Ilica.   Projektima SRETNO DJETINJSTVO i ODABRALI TATE pozitivnim primjerima pokazali smo kako djeca uz mamu i tatu …